بانوی عاقل!

3626 824 - بانوی عاقل!


در هیچ جای دنیا مکانی خوشبخت و از جهت زیبایی و آسایش همچون خانه وجود ندارد. به هرجا که سفر کردیم و به هر مکانی که فرود آمدیم، بهتر از خانه ای که در آن خوشبختی سایه انداخته است نیافتیم.

خانه ی خوشبخت خانه ای است که در آن دشمنی و درگیری وجود ندارد، نه سخنان طعنه زننده و سخت شنیده می شود و نه انتقادهای تلخ. خانه ای است که افراد خانواده به آن پناه می برند و در او راحتی و آرامش وآسایش را می یابند.

مسئولیت ایجاد خوشبختی محیطی بر دوش والدین قرار می گیرد، ولی ما در این بحث خواستیم که ابتدا مشخص کنیم، چگونه زن می تواند با زیرکی و دانش و خوش رفتاریش ابتدا شوهر و سپس خانه اش را خوشبخت کند.

۱ – به یاد داشته باش که تو مسئول سعادت همسر و فرزندانت هستی و بدان که اگر شوهر از تو راضی باشد همین تو را وارد بهشت می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده: «همانا اگر زنی وفات کرد در حالی که شوهرش از او راضی است پس وارد بهشت می گردد».

۲ – شوهرت را به عملی بالاتر از توانش وادار نکن رغبات و خواهشات خودت را یک دفعه جمع نکن و (وبه او نده) تا به تگنا نیفتد و از تو فرار نکند و اگر بر خواهشات زیادت اصرار کنی همه ی آنها را و حتی خود تورا به طور کامل رد می کند بدون هیچ تاسف و پشیمانی. و این گفته عمر بن عبدالعزیر را به خاطر داشته باش که به فرزندش گفت: ” من می ترسم از اینکه مردم را یکدفعه به تمام امور حق وادار کنم و آنها همه ی حق را رد کنند و نپذیرند.”

از علی رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن: «خداوند زنی را که با همسرش صاف و ساده و ظریف است و خود را از دیگران امتناع می کند، دوست دارد».

۳ – او را مکلف نکن که تمام صفات و فضایل و مکارم را که مایلی در او جمع شوند به یک باره در او حلول کنند چون بسیار نادر و کمیاب است که تمام آن صفات در یک نفر جمع شوند.

۴3626 824 300x200 - بانوی عاقل! – هنگامی که یک مرد با زنی ازدواج می کند تصویر شیرین و جذابش، را همان طور که در واقع او را می بیند به خود تعلق داده و در ذهن جای می دهد و می خواهد این تصویر صاف و پاک و جذاب و سحر کننده را در طول زندگیش نگهدارد. پس این تصویری که از تو در ذهنش وجود دارد، بد و زشت نکن. از زیبای و ظرافتت وشادابی صحتت و ظرافت و رعنایی حرکاتت و شیرینی سخنانت (نزد او) حفاظت کن. با صدای ناهنجار حرف نزن، الفاظی از سر اجبار و آهسته نزد خود جاری نکن و اگر از این ارزش های والای زنانه خالی گشتی و یا در چیزی از آنها سستی کردی، (بدان که) تصویرت را درنگاه شوهرت بی ارزش کردی و پایین آوردی و از آن تصویر زیبا و جذاب زنانه که هر مردی در مورد زنش می سراید، دور گشته ای. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وصف زن نیکو کار این گونه فرمودند: « ……… و چون شوهرش به او نگاه کند او را (مرد را) شاداب می گرداند.».

۵ – دینداریت را حفظ کن. خود را ملزم به حجاب اسلامی کن و در این که شخصی چیزی از جسم تو را ببیند و یا عابری لحظه ای نگاهش به تو بیفتد، سهل انگاری نکن و همانا همسرت بر تو غیرت دارد و بسیار حریص است به آنکه کسی تو را نبیند، جز افرادی که دیدن تو برای آنها حلال است.

۶ – در شبانگاه قبل از اینکه همسرت به خانه بیاید خود را آرایش کن تا تو را در بهترین حالت ببیند. لباس زیبا و شایسته بر تن کن و از عطرها و … آنچه را دوست دارد استفاده کن از جواهراتی که به تو هدیه کرده، بر تن کن، چون دوست دارد اثر هدیه اش را بر تو ببیند و همان گونه باش که داری به دیدار یکی از دوستانت و قوم و خویشانت می روی.

۷ – (وقتی شوهرت در خانه است) خود را با کارهای خانه مشغول نکن، چون تمام اعمال و کارهای نظافت و پاکی و نظم و ترتیب، هنگامیکه به خانه می آید خسته کننده و ملال آور به نظر می آیند. پس تو را یا فقط در آشپزخانه می بیند و یا فقط در لباس نظافت و کار! در زمان غیابش به این کارها بپرداز.

۸ – به بهترین وجه خانه را مرتب کن هر چند وقت یک بار نشیمنگاه را تغییر بده. دستکاری های هنرمندانه ات را زمان پاک کردن تابلوها و قطعه های تزیینی و غیره، انجام بده.

۹ – بر عواطف ملتهبه و سوزان و بر احساسات ناشی از عشق سرکش و رویاهای بیداری، که قبل از ازدواج با آنها زندگی می کردی، حسرت مبر، چون این ها بعد از ازدواج آرام می شوند و به احساسات و عواطف آرام و لطیف تبدیل می گردند.

برگرفته از سایت: IslamTape.Com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *