تعامل با همسر در روشنایی دستورات نبی رحمت

couple1 - تعامل با همسر در روشنایی دستورات نبی رحمت

ترجمه:‌ عبدالخالق احسان

۱- لبخند زدن در مقابل همسر:

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لبخند تو در مقابل برادرت صدقه است. روایت از ترمذی. وقتی لبخند در مقابل برادر ایمانی این گونه باشد، لبخند در مقابل همسر چگونه خواهد بود؟

۲- خوشحال نمودن همسر با نهادن غذا در دهانش:

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر آن چه انفاق نمایی، پاداش آن را به دست می آوری؛ حتی لقمه نانی که به دهان همسرت می گذاری. متفق علیه.

۳- خوشحال نمودن همسر با یکجا نوشیدن آب:

حضرت عائشه رضی الله عنها فرمود: من در حالی که حیض ( عادت ماهانه ) بودم، از ظرفی آب می نوشیدم و سپس ظرف را به رسول الله صلی الله علیه و سلم می دادم و ایشان از جای که من نوشیده بودم، از آب ظرف می نوشیدند. روایت از مسلم.

۴- تکیه نمودن در پهلویش:

حضرت عائشه رضی الله عنها فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم در پهلوی من تکیه می نمود و قرآن کریم تلاوت می کرد، در حالی که من حیض بودم. متفق علیه.

۵- حمام کردن همراه همسر:

حضرت عائشه، ام سلمه، میمونه رضی الله عنهم روایت نموده اند که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه هر یک از همسرانش از آب یک ظرف غسل نمی نمودند و رسول الله برای همسرش می گفت: برایم آب نگهدار و گاهی همسر شان می گفت: برایم آب نگهدار. متفق علیه.

۶- بازی و خوش طبعی با همسر:

couple1 - تعامل با همسر در روشنایی دستورات نبی رحمترسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت جابر بن عبدالله فرمودند: چرا با دوشیزه ی ازدواج نکردی تا باهم بازی و شوخی می نمودید. متفق علیه.

حضرت عائشه رضی الله عنها روایت نموده که او در یک سفری همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اصحاب شان فرمودند: جلو بروید و آن ها جلو رفتند، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت عائشه فرمودند: بیا که مسابقه دوش داشته باشیم. روایت از احمد.

۷- همکاری با او در امور خانه:

از حضرت عائشه رضی الله عنها در مورد کار های پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه پرسیده شد؟ حضرت عائشه فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم بشر بوده و مثل دیگر انسان ها در خانه کار می کرد، لباسش را می دوخت، گوسفندش را می دوشید و کارهای شخصی اش را انجام می داد. روایت از احمد.

۸- نظافت دهان به خاطر همسر:

حضرت عائشه رضی الله عنها می گوید: هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه وارد می شد، اول مسواک استفاده می کرد. روایت از مسلم.
خوشبویی و زینت نیز شامل آن می گردد؛ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه می گوید: دوست دارم همان گونه خود را برای همسرم آرایش کنم که دوست دارم او خود را برایم آرایش نماید.

۹- همسرش را با اسمی که دوست دارد صدا کند و برایش (کنیه) تعیین نماید:

رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عائشه رضی الله عنها می گفت: یا عائش، یا عائش! جبرئیل علیه السلام بر تو سلام می گوید. متفق علیه. هم چنان حضرت عائشه را به نام ( حمیراء) صدا می کرد و حمیراء به اصطلاح عربی تصغیر حمراء است و مراد سفید می باشد.
حضرت عائشه رضی الله عنها برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: همه همسرانت اسم کنیه دارند و من ندارم، رسول الله صلی الله علیه و سلم، کنیه ( ام عبدالله ) را برایش تعیین نمودند. روایت از احمد.

۱۰- چشم پوشی از برخی کمبودی هایش:

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: مرد مؤمن از همسر مؤمنش متنفر نمی باشد؛ چون اگر از یک خصلت او خوشش نمی آمد، از ویژگی های دیگرش خرسند می گردد. روایت از مسلم.

۱۱- غم شریکی با همسر و پاک کردن اشک هایش موقع گریه:

در یک سفر حضرت صفیه رضی الله عنها همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، وسیله سواری او کُند حرکت می کرد و از قافله باز می ماند، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطرش ایستاندند و او گریه می کرد و می گفت: مرا بر شتر تنبل و کُندی سوار کرده اید؛ رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست هایش اشک های او را پاک می کرد و توصیه می نمود که خاموش باشد. روایت از نسائی.

۱۲- تحمل مناقشه و جر و بحث های همسر:

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می گوید: همسرم با من جر و بحث کرده و دیدگاهم را مورد مناقشه قرار داد، من از او ناراحت شدم؛ برایم گفت: چرا ناراحت می شوی؟ به خدا قسم که همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم برخی دیدگاه هایش را مورد بحث و مناقشه و مراجعه قرار می دهند. روایت از بخاری.

۱۳- غذای دست پخت او را مورد عیب جویی قرار ندهید:

از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه غذای را مورد عیب جویی قرار ندادند و اعتراض نکردند، اگر میل داشتند، تناول می کردند و اگر میل نداشتند، تناول نمی کردند. روایت از بخاری.

۱۴- سپاسگزاری در مقابل خدمات همسر:

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسی که از مردم سپاسگزاری نکند، از الله متعال سپاسگزاری نکرده است. روایت از ترمذی.

۱۵- احترام فامیل و خواهر خوانده هایش:

حضرت عائشه رضی الله عنها می گوید: هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم گوسفندی را ذبخ می کرد، خواهرخوانده های حضرت خدیجه رضی الله عنها را پیدا می نمود و برای شان از گوشت گوسفند هدیه می داد. روایت ترمذی.

۱۶- اعلان حمایت از همسر:

حضرت عائشه رضی الله عنها در مورد قصه ام زرع و شوهرش که خیلی با او نیکی می کرد و روزی او را طلاق داد، می گوید: رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم فرمودند: من مثل ابو زرع با تو نیکی کرده و دوستت دارم؛ اما ترا طلاق نمی دهم.

۱۷- اهتمام بیشتر با او وقت مشکلات و مریضی هایش:

حضرت عائشه رضی الله عنها می گوید: هرگاه دچار مشکلی می شدم، رسول الله صلی الله علیه و سلم با من ترحم کرده و مهربانی بیشتر می نمودند. روایت از بخاری. هم چنان می گوید: هر گاه یکی از خانواده پیامبر صلی الله علیه وسلم مریض می شد، ایشان معوذتان را برایش خوانده و دَم می کردند. روایت از مسلم.

۱۸- همکاری برای اطاعت الله متعال:

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله متعال مردی را مورد رحمت خویش قرار می دهد که شب بخیزد و نماز بخواند و همسرش را نیز بیدار کند و اگر بیدار نمی شد، مقداری آب بر صورتش بپاشاند. روایت از ابوداود.

۱۹- اعتماد و عدم خیانت:

رسول اله صلی الله علیه و سلم از وارد شدن شبانگاه به خانه، خیانت به همسر و جستجوی لغزش های اهل خانواده نهی نموده اند. روایت از مسلم.

/

  • برچسب ها
  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    5 × 5 =