پیمان‌نامه‌‌ی حضرت عمر رضی‌الله‌عنه با مردم بیت‌المقدس

785285748 - پیمان‌نامه‌‌ی حضرت عمر رضی‌الله‌عنه با مردم بیت‌المقدس

عمر فاروق


ازدی نقل می‌کند که چون حضرت عمر رضی‌الله‌عنه پیش مسلمانان که در بیت‌المقدس بودند آمد، حضرت ابوعبیده رضی‌الله‌عنه به مردم شهر پیام فرستاد که پیش امیرمؤمنان بیایید و بر جان خود امان بگیرید. ابن‌الجعد و به روایتی ابن‌الجعید همراه گروهی از بزرگان پیش حضرت عمر رضی‌الله‌عنه آمد و حضرت عمر رضی‌الله‌عنه برای ایشان امان‌نامه و پیمان صلح را نوشت و حضرت ابوعبیده رضی‌الله‌عنه ، عمروبن عاص رضی‌الله‌عنه را به حکومت فلسطین گماشت. ازدی متن امان‌نامه‌‌ی حضرت عمر رضی‌الله‌عنه را نیاورده است؛ ولی طبری آن را به شرح زیر نقل کرده است. حضرت عمر رضی‌الله‌عنه با مردم ایلیا یعنی بیت‌المقدس در جابیه] دهکده‌ای نزدیک جولان در جنوب شرقی دمشق[ صلح کرد و همان‌جا برای ایشان صلح‌نامه نوشت برای همه بخش‌ها به یک صورت مگر برای مردم بیت‌المقدس، ظاهراً نامه‌های دیگر هم بر همین منوال بوده است.

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، این امان‌نامه‌ای است که بنده‌ی‌خدا عمر امیرمؤمنان به مردم بیت‌المقدس داده است. به آنان ازلحاظ جان و مال، و کلیساها و صلیب‌هایشان، و سالم و دردمندشان امان می‌دهد و برای دیگر مردمی که در آنند. کسی در کلیسای آنان سکونت نخواهد کرد و آن را ویران نخواهد کرد و چیزی از آن و حدود آن و صلیب‌ها و اموال ایشان کاسته نخواهد شد. آنان را مجبور به ترک دین و آیین نمی‌کنند و به هیچ‌کس از ایشان زیانی نخواهد رسید و در بیت‌المقدس هیچ یهودی همراه ایشان اسکان داده نخواهد شد.

785285748 - پیمان‌نامه‌‌ی حضرت عمر رضی‌الله‌عنه با مردم بیت‌المقدسو بر مردم ایلیاست که همچنان جزیه بپردازند که اهل دیگر شهرها می‌پردازند و بر عهده‌‌ی ایشان است که رومیان و دزدان را از آن شهر بیرون کنند، هرکس از آنان که از بیت‌المقدس بیرون آید تا هنگامی‌که به جایگاه امنی برسد بر جان و مال خویش در امان خواهد بود و هر کس از ایشان که در شهر بماند هم در امان است و بر اوست که همان جزیه‌‌ی مردم بیت‌المقدس را بپردازد، هر کس از مردم ایلیا هم که بخواهد با رومیان برود مشروط بر این‌که پرستش‌گاه و صومعه خود را خالی کند، آنان هم بر جان و صلیب خود در امانند تا به جایگاه امنی برسند، زمین‌دارانی که پیش از کشته شدن فلان کس؟ در بیت‌المقدس بوده‌اند اگرچه بخواهند همان‌جا بمانند بر عهده‌‌ی ایشان است که جزیه‌ای همچون جزیه‌‌ی مردم بیت‌المقدس بپردازند و هر کس بخواهد می‌تواند با رومیان برود و تا هنگام درو و برداشت محصول از آنان چیزی گرفته نمی‌شود. بر آنچه در این نامه نوشته‌شده عهد و ذمه‌‌ی خدا و رسولش می‌باشد و ذمه‌‌ی خلفا و مؤمنان، به‌شرط آنکه ایشان جزیه‌ایی را که برعهده‌شان مقررشده است بپردازند.

بر این کار خالدبن ولید و عمروبن‌عاص و عبدالرحمن‌بن‌عوف و معاویه‌بن‌ابی‌سفیان گواهند و عهدنامه به سال پانزدهم آماده و نوشته شد.

منبع: فصلنامه‌ی ندای اسلام


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =