بایگانی برچسب ها: مطلبی

مطلبی پرسوز و تأسف برانگیز

ترجمه: امیرحمزه نورزهی مرکز خادم حرمین شریفین نمایشگاهی با عنوان آشنایی با اسلام در انگلستان برگزار کرد. یکی از دعوتگران اسلامی که این فرصت را غنیمت شمرده و در این نمایشگاه شرکت کرده بود، در این باره می گوید: در نمایشگاه، مردی اسکاتلندی دیدم. وی با دیدن من سلام کرد و گفت و گویی کوتاه […]