بایگانی برچسب ها: نمی دانم

آداب معلمین و متعلمین از نگاه امام غزالی

  • توسط modir
  • ۲ سال قبل
  • 0
امام محمد غزالی اندیشه های خود در زمینه چگونگی آداب معلمین و متعلمین را در کتابی در باب اخلاق و تحت عنوان بدایه الهدایه (آغاز راه هدایت) به رشته تحریر در آورده است. از نظر وی یک معلم (عالم-استاد) که در درون یک نظام آموزشی جای دارد باید از ویژگی های ذیل برخوردار باشد: ۱- […]