دسته‌بندی نشده

جنگ فکری به مراتب خطرناکتر از جنگ نظامی است

﴿ بخش دوم﴾:
در بخش قبلی خواندیم که دشمنانى که علناً اعلان جنگ مى دهند و به اصطلاح شمشیر را از رو مى کشند، خطر آنها به مراتب کمتر از اهل نفاق و دو چهرگان است، زیرا هنگامى که انسان دشمن را بشناسد، خود را در مقابل او آماده مى کند و با تجهیزات کامل و آمادگى تمام به استقبال او مى رود.
ولى دشمنان نا شناخته، دشمنان دوست نما، دشمنانى که در لابه لاى دوستان پنهان شده و سنگر گرفته اند، ناگهان انسان را غافلگیر مى کنند، در حالى که آمادگى مقابله به هیچ وجه نیست.
به این جهت، همواره منافقین در هر جامعه اى خطرناکترین دشمنان آن جامعه بوده اند، چون افکار منافقین، هم مسلمانان و هم کفار را متحیر و انگشت به دهان ساخته، در تشددِ تشنج در منطقه، می افزاید.
جنگ فکری به مراتب  خطرناکتر از جنگ نظامی است زیرا جنگ فکری کشورها و سرزمین ها را به مبارزه نمی طلبد ، بلکه عقل ها و اندیشه ها را به چالش می کشد .
جنگ فکری با ارتش و نیرو های نظامی مواجه نمی شود ، بلکه با ملت ها و توده های مردم  می جنگد .
جنگ فکری میادین،  کوه ها و دره ها را اشغال نمی کند، بلکه فکرها و فرهنگ ها را زیر سیطره  خود قرار می دهد .
جنگ فکری پایگاه ها و دژ های نظامی را مورد حمله قرار نمی دهد، بلکه شخصیت ها و هویت ها را مورد هدف قرارمی دهد. جنگ فکری  تجهیزات و سلاح ها را از بین نمی برد ، بلکه اخلاق و عقاید را نابو د می سازد.
بنابراین بر هر فرد مسلمان لازم است که به موضوع جنگ فکری توجه ی کامل داشته باشد و از روش ها و ابزار و اهداف آن کاملا با خبر باشد و از برنامه ها و توطئه هایی که دشمنان اسلام علیه مسلمانان می چینند آگاه باشد، تا هم خود هم سایر مسلمانان را بیدار نماید و آنها را از شر این جنگ خطرناک برحذر دارد.
دشمنان اسلام، و مسلمان نما ها، جوامع  را به جان هم انداختند و متاسفانه با خوش خدمتی رژیم های وابسته ای مثل رژیم صفوی، با مساعدت باداران کافر شان، توانستند جهان اسلام را در  حاشیه ی نا امنی قرار بدهند.
امت اسلام در سوریه، عراق ، یمن، فلسطین و افغانستان و سایر کشورهای اسلامی در آتش جنگ میسوزند، در حالیکه سران کفر و شرک در امنیت قرار گرفته اند.
خورشید حقیقت پشت ابرِ تزویر ، نفاق و فتنه باقی نخواهد ماند و بزودی نه تنها توده ی مردم مسلمان جهان بلکه بشریت تشنه ی عدالت و امنیت پی به حقایق عالم خواهد برد و به فضل الهی با تقویت جبهه موحدان راستین در سطح بین المللی و زمینه محو منافقین، در جای جای عالم انشاءالله فراهم خواهد شد.
امروزه، یکی از ابزار های خیلی خطرناک و مؤثر در جنگ فکری علیه مسلمانان، رسانه ها و وسایل جمعی معاصر است.
رسانه های دینی وظایفی دارد و برای انجام کامل وظایف خود نیازمند اهدافی است تا توسط آن اهداف پیام خود را به آحاد جامعه القا کند.
جنگ رسانه ‌ای با رسانه‌های معاند و ضد دین و همچنین بحث ترویج و نهادینه کردن اخلاق دینی در جامعه دو هدف مورد بحث از اهداف رسانه دینی است.
در اصل استفاده از رسانه‌ ها، بایستی ابزار مسلمین باشد که در عصر کنونی دشمن، ذریعه ی آن، در  جنگِ نرمِ فکری و فرهنگی، مسلمانان را در خانه های نشیمن شان شکست داده، اسلام را از آنان به سرقت میبرد.
اگر کسی بر این باور نباشد که امروز در حال یک نبرد فرهنگی هستیم، از اوضاع اجتماعی، سیاسی و مسائل رسانه‌ای جهان بسیار به دور است.
از ادله ی وجوب تأسیس رسانه‌های اسلامی و دینی آن است که در مقابل هجوم رسانه‌ای دشمن علیه مسلمانان جهان باید با ایجاد رسانه‌های متعدد دینی به نبرد با رسانه‌های دشمن بپردازند.
جنگ فرهنگی مانند جنگ نظامی نیست چرا که در جنگ نظامی، به محض این که دشمن با طیازه، تانک و راکت حمله ی خود را آغاز می‌کند، همه متوجه هجوم دشمن می‌شوند اما در تهاجم فرهنگی چه بسا ممکن است پس از گذشت سالیان دراز متوجه حمله دشمن نشویم، از این رو تهاجم فرهنگی بسیار سخت‌ تر از نبرد نظامی با دشمن است.
رسانه‌های منافقین همواره تلاش می‌کنند تا با برنامه‌های جذاب و هر حیله‌ای که شده، مخاطبانِ رسانه‌ های دینی را کاهش داده و مخاطبان را به سوی خود جذب کنند، از این رو رسانه ی دینی باید با ساخت برنامه‌‌ های دینی جذاب علاوه بر حفظ مخاطبانِ خود در صدد جذب مخاطبانِ رسانه‌های دشمن برآید.
مفهوم رقابت با همسو های دینی، در فعالیت ‌های عصر کنونی مفهومی اشتباه و نادرستی است چرا که رسانه‌های همسو نباید از کم‌ شدن مخاطبان رسانه‌های همسوی خود خوشحال شوند بلکه باید با رسانه‌های دشمن جنگ نرم داشته باشند و نباید با رسانه‌‌های دوست و همسو رقابت ناصحیح داشته باشند، چون هدف اصلی هردو رسانه ی همسو، مبارزه  و اصلاح است، و بایستی در این مبارزه، همه رسانه ها، تبعیضِ لسان و زبان، نژاد، قوم و قبیله، شمال و جنوب، شرق و غرب را کنار بگذارند و با وحدت کامل دورهم جمع شوند.
هدف دشمن در نبرد فرهنگی، فکری و اجتماعی رسانه‌ای آن است تا دین و فرهنگ دینی را از مردم جامعه بگیرند از این رو اگر اسلام ستیزی و اسلام هراسی در جامعه‌ای ایجاد شود نشانگر هجوم رسانه‌های دشمن است تا هم دیگران به سوی اسلام گرایش پیدا نکنند، و هم مردمِ همان جامعه ی اسلامی از اسلام خود دور شوند.
بر مسلمانانِ عصر کنونی واجب است تا رسانه ‌های دشمن را رصد و پیگیری کنند و در این نبرد فکری و فرهنگی، از مدرن ترین ابزار رسانه ای، علم، تدبیر، خدعه، و نیروی معنوی که با کاربرد تقوا حاصل میشود، استفاده کنند.
امام احمد رحمه الله از انس رضی الله عنه و او از رسول کریم صلی الله علیه وسلم  روایت می کند که گفت:
﴿جاهدوا المشرکین بألسنتکم و أنفسکم و أیدیکم﴾.
﴿با مشرکین با جان هایتان و اموالتان و دستانتان جهاد کنید﴾.
هرگاه جان های تان برای تان شیرینی کرد، امول تان برای تان عزیز شد، و دستان تان در کار های غیرِ دین مصروف شد، بدون شک، این را بدانید که شما از باختگان در جبهه ی نبردِفکری هستید؛ چون، دیگر،  جان، مال، دستان، پا ها و…افکار تان را تسخیر کردند و غیرت و همت را از شما گرفته اند.
تا زمانی مسلمان مجهز وآراسته با قوی ترین سلاح در این جهان، یعنی ﴿قرآن و سنت﴾  است، احدی توان شکست دادن او را ندارد، و این مهم را دشمنان دین بخوبی درک کرده اند و بر قدرت والای این دو سلاح مقدس و بی بدیل واقف اند.
بر همین لحاظ، برای تضعیف مسلمانان، سعی دارند نبردِ نرم، یا همان جنگ فکری را پیش گیرند، تا آهسته آهسته این دو سلاح را از نزد شان بربایند و در عوض، آنها را با زشتی ها و منکرات آغشته سازند.
اوضاع کنونی جامعه ی افغانی و دیگر جوامع مسلمان نشین عیناً همین است؛ از خورد تا کلان، نتوانستند این دو اسلحه ی با ارزش و مقدس را حفظ کنند، و در جنگِ نرم، هر دو را از دست دادند.
قرآن در هفت پوشِ مخمل، و در طاقِ بلند، قرار گرفت، و جای سنت را با خرافات و خزعبلات تعویض کردند، به حدی که، برای خرافه ها جان میدهند ولی سنتِ اصیل مکتب اسلام را نمی پذیرند؛ این است ضربه ی غیر قابل ترمیم نبردِ نرم، یا جنگ فکری!
عزیزان گرانقدر:
لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.
جزاکم الله وخیراً!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =

دکمه بازگشت به بالا
بستن