حکم آبی‌که از بدن سگ بر مصلی یا فرش بریزد


   سگی در آب رفته یا افتاد و غوطه خورده از آب بیرون آمـد و بـر روی مصلی یا فرش پاک آب بدن خود را تکان داد، آیا مصلی یا فرش نجس می‌شود یا خیر؟

در صورت مذکورفرش و یا مصلی نجس نمی‌گردد.

وفی الدر:

«لیس ‌الکلب بنجس‌ العین عند الاما‌م وعلیه الفتوی وان رجـح بعضهم النجا‌سه ‌کما بسطه ابن‌ الشحنه‌…. و لا الثوب با‌نتفا‌ضه (‌أی لا یفسد الثوب‌)‌»‌.

وفی ‌الرد:

«(‌قوله‌: وعلیه الفتوی) وهو الصحیح والأ‌قرب إلی الصواب‌. بدائع‌، وهو ظا‌هر الـمتون‌، بحر ومقتضی عموم ا‌لأدله‌، فتح‌»‌. [رد الـمحتار: ۱/۱۵۱].


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *