دارالافتاء اهل سنت

ختنه کردن دختران و پسران

بریدن « .و در اصطلاح، عبارت است از »برید« است به معنای »خَتَنَ« ختنه، واژهای عربی و برگرفته از فعل .» پوستی که بر روی سر آلت مردانه و کلیتوریس ( در اصطلاح عامیانه: چوچول یا چوچوله) زنان، قرار دارد علما در مورد ختنه کردن بر سه دیدگاه هستند:
– گروهی بر آناند که ختنه بر مردان و زنان، واجب است. ۱ – گروهی دیگر گفتهاند: برای مردان و زنان، سنت است. ۲ – گروهی دیگر از علما معتقدند بر مردان، واجب است و برای زنان نیز، خوب است آن را انجام دهند (یعنی ۳ واجب و سنت، نیست). ختنه کردن بر مردان، واجب است اما بر زنان، واجب نیست « : )میگوید ۸۵/۱( ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی .»و برای آنان، تنها یک نوع گرامیداشت است و این مذهب اکثر اهل علم است اما نووی که پس از شافعی، امام دوم مذهب به حساب میآید (و کوردها هم شافعی مذهباند) جهت تقویت رأی صحیح، آن است که امام شافعی فتوا داده بر اینکه « : )میگوید ۳۰۱/۱(مذهب امام شافعی در کتاب المجموع .»مذهب جمهور علما، فرض بودن ختنه بر مردان و زنان است
اما دیدگاه راجح از نظر ما آن است که ختنه کردن تنها بر مردان، فرض است؛ زیرا:
– شعار و نشانهی مسلمانان است که بر سنت جد بزرگوار خویش سیدنا ابراهیم علیه الصلاه والسلام هستند و ۱ از این طریق از یهودیان و سایر پیروان ادیان دیگر، خود را جدا میسازند. در حدیثی صحیح از ابوهریره رضی
.)۳٧۰( )و مسلم ۶۲٩۸( (البخاری » ابراهیم دوست خداوند در هشتاد سالگی ختنه کرد «الله عنه روایت شده که ثُ م « : خداوند نیز پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را به پیروی از سیدنا ابراهیم، امر میکند؛ آنجا که میفرماید سپس بر تو وحی فرستادیم که به درستی رهرو راهِ « یعنی: »۱۲۳ / أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ أَنِ ات بِعْ مِل هَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا )النحل »ابراهیم باش!
موی کفر را از خود دور ساز « – مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید؛ ایشان خطاب به وی فرمودند: ۲ (آلبانی، آن را حسن دانسته است). »!و ختنه کن
– قطع نمودن قسمتی از بدن، حرام است و آنچه آن را حلال میگرداند باید در حکم فرض باشد. ۳
آنچه در مورد وجوب ختنه بر مردان، بیان شد مذهب مالک، شافعی و احمد اینگونه است؛ البته رأی مالک اندکی سختگیرانهتر است تا جایی که فرموده است: هر مردی ختنه نشده باشد نمیتواند نماز را امامت کند و شاهدی او، صحیح نیست؛ از این رو مالکیها میگویند: هر کس ختنه نکند گنهکار است.
ختنه کردن دختران
ختنه زنان، جایز و غیر حرام است؛ زیرا در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: (ابن ماجه- حدیث، صحیح است). و »هرگاه محل ختنه زن و مرد با هم برخورد کنند، غسل واجب می شود« محل ختنه در میان عربهای زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، چیزی شناخته شده و معلوم بود که عبارت است از کلهی آلت مردان و کلیتوریس زنان و این دلیلی است بر آنکه ختنه در آن زمان، امری رایج بوده است.
اما احادیثی که دربردارندهی امر به ختنه دختران هستند ضعیفاند و نمیتوان بر اساس آنان، حکم فقهی صادر زنی در مدینه بود که دختران را ختنه می کرد؛ پیامبر صلی الله علیه و « : نمود از جمله حدیثم عطیه که میفرماید .» سلم به او فرمود: همه آن را قطع نکن؛ زیرا اینگونه هم برای زن و هم برای شوهرش، بهتر و لذتبخشتر است اگر آن را «این حدیث را امام ابو داود، روایت کرده و آن را ضعیف دانسته است. در رواتی دیگر آمده است: بریدی، بخشی از آن را نگه دار ( و آن را قطع نکن)؛ زیرا باقی ماندن آن، سبب روشنی صورت زن و لذت .»شوهرش می باشد الخِتانُ سُن ه « همچنین حدیثی که برخی از علمای مذاهب از جمله شافعیها به آن اعتماد کردهاند؛ یعنی حدیث که امام احمد، آن را »ختنه، سنتی است برای مردان و گرامیداشتی است برای زنان«؛ » للرِّجَالِ مَکْرُمَه للنِّساء روایت کرده، ضعیف است. اگر صحیح میبود میتوانست به بحث و اختلاف در این موضوع، پایان دهد.
در انتهای این بحث برای ما مشخص میشود که حکم شرعی این مسأله برای مردان و زنان، مساوی نیست؛ بلکه برای مردان، فرض است و برای زنان، نه فرض است و نه سنّت و انجام آن، ضرورتی ندارد. آنچه شیخ ابن عثیمین که از بزرگترین علمای حجاز بود- بیان نموده، بیش از پیش عدم فرضیت و استحباب ختنه زنان را آشکار و – ختنه کردن مردان، سبب بهتر شدن وضعیت ایشان است؛ زیرا نبریدن « : مشخص میگرداند؛ آنجا که میفرماید پوستی که بر روی سر آلت، قرار دارد به منزله عدم رعایت یکی از شروط نماز است که طهارت اعضای بدن می »باشد؛ زیرا در صورت وجود این پوست، ادرار در زیر آن، جمع می شود؛ اما این مسأله برای زنان، اینگونه نیست .)۱۳۴/۱ (الممتع /ابن عثیمین

نمایش بیشتر

دارالافتاء مجازی اهل سنت

بزرگترین گروه پرسش و پاسخ شرعی اهل سنت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 3 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن