جوانان و نوجوانانمسائل اجتماعی

«دکتر، مهندسِ بیکار»| بیکاری در کدام رشته‎های دانشگاهی بالاترین است؟

از بین حداقل ۱.۳ میلیون تحصیل کرده بیکار، فارغ التحصیلان رشته مهندسی بالاترین سهم بیکار را با عدد بیش از ۳۰۱ هزار نفر دارند و رشته های بازرگانی و امور اداری با ۲۶۶ هزار بیکار و معماری با ۱۶۳ هزار بیکار در رتبه های بعدی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی این روزها به یکی از چالش های مهم کشور تبدیل شده به طوری که برخی آمارهای رسمی نشان می دهد، بیش از ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند که اگر این معضل چاره نشود، ممکن است چالش های دیگری را در آینده رقم بزند.

خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در پرونده «دکتر، مهندسِ بیکار»، به موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دلایل و ریشه های این معضل و راه های برون رفت از آن بپردازد.

آخرین گزارش های مرکز آمار و مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار درباره کمترین و بیشترین آمار بیکاری در رشته های دانشگاهی حاکی از این است که ۱۲۱۳۸۹۸۰ نفر یعنی ۶۳۹۱۰۶۶ مرد و ۵۷۴۷۹۱۳ زن در ۲۲ رشته دانشگاهی مشغول به تحصیل یا فارغ التحصیل هستند.

نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیلدوره های عالی در سال ۱۳۹۵ برای گروه “مردان و زنان”در کل کشور ۲۰ درصد، برای گروه “مردان” ۱۴٫۱ درصد و برای گروه “زنان” ۳۱٫۱ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید
مرکز پژوهشهای مجلس: نرخ بیکاری کم نشده، جمعیت فعال کاهش یافته‌ است

از حــدود ۱۲٫۱ میلیــون نفــر جمعیــت فــارغ التحصــیل یــا در حــال تحصــیل دوره هــای عــالی حــدود ۶٫۶ میلیــون نفــر (۵۵٫۰ درصد) فعال و ۵٫۵ میلیون نفر (۴۵٫۰ درصد) غیرفعال اقتصادی (در حال تحصیل) مـی باشـند. از تعـداد ۶٫۶ میلیـون نفـر جمعیـت فعـال ۵٫۳ میلیون نفر (۸۰ درصد) شاغل و ۱٫۳ میلیون نفر (۲۰ درصد) بیکار هستند.

در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴، بیش از ۵۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال این گروه اضـافه شـده اسـت کـه ۳۴۰ هـزار نفـر بـه جامعه شاغلان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جامعه بیکاران افزوده شده است.

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به میزان ۱٫۵ واحد درصد افزایش داشته است.

در بــین گــروه هــای عمــده رشــته تحصــیلی، بیشــترین نــرخ بیکــاری بــه ترتیــب مربــوط بــه گــروه هــای” علــوم کــامپیوتر” (۴۱٫۴درصـــد) ،”حفاظـــت محـــیط زیســـت” (۳۷٫۶ درصـــد) و “هنـــر” (۲۸٫۰ درصـــد) و” علـــوم فیزیکـــی (طبیعـــی)” (۲۷٫۸ درصد) میباشد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه “دامپزشکی” (۸٫۷ درصد) است.

از لحاظ تعداد بیکاران، از بین ۱٫۳ میلیون تحصیل کرده بیکار، فارغ التحصیلان رشته مهندسی بالاترین سهم بیکار را با عدد بیش از ۳۰۱ هزار نفر دارند و رشته های بازرگانی و امور اداری با ۲۶۶ هزار بیکار و معماری ۱۶۳ هزار بیکار در رتبه های بعدی قرار دارند.

از کــل جمعیــت دارای تحصــیلات عــالی و یــا در حــال تحصــیلدوره هــای عــالی کــل کشــور ،۵۲٫۶ درصد را مــردان تشــکیل داده اند که از این میزان ۲۸٫۲ درصد فعال (۸۵٫۹ درصد شاغل و ۱۴٫۱۴درصد بیکار) و ۳۱٫۸ درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

از کل جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیلدوره هـای عـالی کشـور، ۴۷٫۴ درصـد را زنـان تشـکیل داده انـد کـه از ایـن میـزان، ۴۰٫۶ درصد فعال (۶۹ درصد شاغل و ۳۱٫۱ درصد بیکار) و ۵۹٫۴ درصد غیر فعال اقتصادی می باشند.

براساس همین نتایج، بالاترین نرخ بیکـاری جمعیـت جمعیـت فـارغ التحصـیل یـا در حـال تحصـیلدوره هـای عـالی بـه ترتیـب بـه استانهای کرمانشاه (۳۴٫۹ درصد)، کردستان (۲۹٫۴ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۲۸٫۷ درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان مرکزی ( ۱۲٫۵درصد) می باشد.

نمایش بیشتر

مصباح العلوم محمدان

صفحه رسمی مدرسه علوم دینی مصباح العلوم شهر محمدان- ایرانشهر کانال تلگرام:T.me/al_mesbah1

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن