دسته‌بندی نشده

رحمـــتِ حق و نافــرمانی بنده

💥﴿رحمـــتِ حق و نافــرمانی بنده﴾
👈 بشتاب ای عزیز، هنوز دیر نشده!
🚫اما، اگر دَرَنگ کنی، فرصت را ازدست داده ای!
عزیزان!
📍بخاطر دارید چند ماه قبل مضمونی را تحت عنوان :
🔸﴿ قساوت قلب چیست و چگونه قلب مکدر میگردد؟﴾ به رشتهٔ تحریر آورده، خدمت تان تقدیم نمودم؟
✏نوت: لینکِ مضمون در پاورقی!
👈 درمضمون فوق به برادری اشاره نمودم که نماز نمیخواند، و تارکِ نماز بود،
📍وی بالاخره شروع به ادای نماز کرد و مسیرِ زندگی اش ۳۶۰ درجه تغییر کرده!
❓ولی نگفتید چطور؟
👈 این برادر چندی قبل در اثر یک حادثهٔ ترافیکی جراحت برداشت، اما لحظات اخیر مرگ را با چشمانش مشاهده نمود و الله تعالی برایش زندگی دوباره بخشید.
👈 وی در حالیکه سخت میگریست، از اینکه سالها تارکِ نماز بوده، ندامت و پشیمانی اش را اظهار کرد.
📍من برایش این داستان زیبائی را از یک پیره مردی که قامتش خم شده بود و نزد پیامبر (ص) آمد، حکایت کردم.
💥 آن پیر مردِ سالخورده را که با بدن فرسوده و قامتِ خم خدمتِ پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد،
🔹در حالی که ایشان نزد اصحاب خود نشسته بودند.
🔹پیره مردکه به عصای خود تکیه کرده بود و از فرط پیری ابروهایش بر چشمانش افتاده بود با گام‌های کشان کشان به نزد پیامبر (ص) آمد و با صدایی آمیخته با درد گفت:
🔹ای پیامبرِ خدا… اگر مردی همه‌ٔ گناهان را انجام داده باشد و هیچ معصیتی را رها نکرده باشد…
🔹هیچ گناهٔ کوچک و بزرگی را ترک نگفته باشد،
❌به طوری که اگر گناهانش را میان اهل زمین تقسیم کنند همه هلاک شوند…
❓آیا او می‌تواند توبه کند؟
💎 پیامبرِ اکرم صلی الله علیه وسلم  چشمانش را به او دوخت.
👈 پیرمردِ ناتوان و نگران که گذرِ سال‌ها شکسته‌اش کرده بود و شهوت‌ها و دردها چیزی از او باقی نگذاشته بود…

👈 سپس خطاب به او فرمود:

💥«آیا اسلام آورده‌ای؟»
📍گفت:
👈 من گواهی می‌دهم که معبودی به حق جز الله نیست و اینکه تو فرستاده‌ٔ الله (ج) هستی.
💎 پس پیامبرِ اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند:
💥«کارهای نیک انجام بده و بدی‌ها را ترک کن… و در مقابل،
👈 الله (ج) همه‌ٔ آن [گناهان] را برایت به نیکی تبدیل خواهد کرد».
📍پیر مرد قامت خمیده گفت:
🔹حتی خیانت‌ها و ‌اعمالِ بدم را؟
💎 پیامبر (ص) فرمودند:

🚩 بــــلی!

👈 پیر مرد از شادی فریاد زد:
🚩الله اکبر… الله اکبر… الله اکبر!
و همچنان تکبیر می‌گفت تا از دیده‌ها پنهان شد.
🚩 برادر و خواهر مسلمان!
📍توبه‌کاران از محبوب‌ترین بندگانِ الله تعالی هستند.
📍الله تعالی خود بیان نموده که توبه‌کنندگان را دوست دارد.
❌اما کسانی را که از حد بگذرند و اضافه روی و ستم کنند دوست ندارد.
👈 در این زمانه گناهکاران زیادی هستند که شب را به صبح می‌رسانند در حالی که شاد و خندانند،
🚫اما الله تعالی آنها را لعنت می‌کند و فرشتگان  از آن ها متنفرند.
🚫صالحان علیه او دعا می‌کنند و آتش، مشتاقِ دیدار آنهاست!
💥الله تعالی نعمتِ شنوایی و بینایی کامل به آنها اعطأ نموده و عقل و فکرشان سالم است.
❌اما با معصیت به مبارزه‌ با پروردگارشان برخاسته و از یاران شیطان اند.
🔺گناه می‌کنند، اما توبه نمی‌کنند، و شب و روز در پی شهوت‌ و گناهان اند.
❓عجیب است… الله تعالی نعمت‌هایش را در اختیار تو می‌گذارد و تو با همان نعمت‌ ها معصیتش می‌کنی؟
❓فرض کن فلج و رنجور و زمین‌گیر بودی… یا بیمار و خانه‌نشین…
❓یا از نعمت شنوایی و بینایی محروم بودی… در آن صورت هم وضعت همین بود؟
👈 الله تعالی چقدر بندگانش را دوست دارد،
👈 درقلب این برادر ما در اثرِ  حادثهٔ ترافیکی، خوف، بعداً امید و رجأ را جاداده و حال با محبت و اشتیاقِ خاصی نماز هایش را در جماعت ادأ میکند.
📍حکایت این داستانِ زیبا قلبش را نرمتر ساخت و فوران قطراتِ اشک از چشمانش دوچند شد،
📍از فرط خوشحالی نمیدانست چی بگوید!
😪 ﴿ برادر مهربانم، کاشکی گپایته همو وقتا ده گوشم میگرفتم،
🔹مه حالی شیرینی عبادته فامیدُم، اگه همو وقت بدونِ حادثه مه ده خود تغییرات میاوردم، امروز پیشِ خدایم شرمسار نمیبودُم،
مه پیشِ خدایم بسیار خجالت هستُم﴾
🔹ماشأ الله! چه غیرت و چه همتی؟
📍راستی که وقتی انسان به راه راست و با ارادهٔ متین قدم میگذارد،  شیرینی و حلاوتِ ایمان را میچشد و غیرت و همت، خودش در خون و رگِ فرد جاری میشود.

💥الله اکبر!

🔺اما عده ئی دیگری درجامعه داریم که خیلی ها افراط میکنند…
🚫بسا اشخاصی اند که در معاصی و گناه، ظلم و تعدی، خیانت و خباثت، مردم آزاری و رشوه ستانی و…. افراط میکنند و از این گناهان شان دست نمیکشند،
🚫خیلی ها امیدوارند، بلکه صدفیصد چنین فکر میکنند که زنده میمانند و وقتی پیر شدند توبه میکنند و از معصیت دست میکشند؟!
💥 وَلَیْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ أُولَٰئِکَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا (نسأ ۱۸)
🔹برای کسانی که کارهای بد را انجام می‌دهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می‌رسد می‌گوید:
👈 «حال توبه کردم!» ، توبه نیست؛
و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می‌روند؛ اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده‌ایم.
📍برادر و خواهر مسلمان!
👈 هوش کن! این همه مکر شیطان است، و با امروز و فردا فریبت میدهد، تا این جوانی و زیبائی ات را با گناهان زینت بخشد،
👈 در زنده ماندن و دوستی با دنیا امیدوارت میسازد،
👈 دنیا و دنیاداران را زیبا جلوه میدهد،
👈 خوابت را عمیق و اشتهأ و هوس و شهوت را یگانه مایهٔ خوشی ات قرار میدهد،
👈 نمازت را به تعویق می اندازد، عبادت را برایت مشکل جلوه میدهد،
👈 چشمانت را تسخیر میکند تا با آن بد بیبینی، تا آنکه دیگر،  کنترول چشمانت در اختیارِ تو نیست!
👈 گوشهایت را به آهنگ و موسیقی که شیطان خودش بنیان گذار آن است نوازش میدهد،
👈 موسیقی و آهنگِ هر آدمِ هرزه و بیکاره را برایت خوش آیند جلوه میدهد،
👈 ولی شنیدنِ قرآن را بر گوش هایت سنگین و دشوار میسازد.
👈با تسخیر چشم و گوشَت، دیگر اراده و کنترول را از دستت ربوده،
👈 به قلبت، که مرکز کنترول وجودت است حمله میکند،
👈 سخن و اندرزِ پدر و مادر، بزرگان و عالمان را برایت قصه های مُفت جلوه میدهد،
👈 آن قدر دلت را به دنیا گرم میکند که وقت و زمان را از تو می رُباید،

📍ولی ای عزیز!

🔹هنوز دیر نشده، آن پیره مرد، در اخیر عمرش ایمان آورد و مسلمان شد، رسول الله (ص) به نیکی بشارتش داد،
👈 من و تو که مسلمان زاده ایم……
❓پس چراشاخه ئی را که بر آن نشسته ایم، با دستِ خود ارَّه میکنیم؟
💥بار الها!
👈 قبل از اینکه ملک الموت سراغ مان آید در جوانی توفیق توبه را برایمان اعطأ کن یا رب العلمین!
💥الله أشد فرحا بتوبه عبده حین یتوب إلیه!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 11 =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن