مسح بر پوتین


سوال:

آیا مسح بر پوتین جایز است یا خیر‌؟

الجواب باسم ملهم الصواب

مسح بر پوتین جایز است‌. وفی الدر الـمختا‌ر:

شرط مسحه ثلاثه أمور:

«الأول‌: (کونه ساتر) محل فرض الغسل (‌القدم مع الکعب‌)‌، أو یکون نقصا‌نه اقل من‌الخرق الـما‌نع‌، فیجوز علی‌الزربول لو مشدوداً‌.

الثانی‌: ‌کونه مشغولاً با‌لرجل‌‌.

الثالث‌:‌ (‌کونه مما یمکن متابعه الـمشی‌) الـمعتاد (‌فیه‌) فرسخاً فا‌کثر»‌.

وفی رد الـمحتا‌ر:

«‌ویجوز على‌ الجاروق الـمشقوق على ظهر القدم‌… إلی ‌أن قا‌ل‌: والظا‌هر أ‌نّه ا‌لخف الذی یلبسه إلاتراک فی زماننا‌»‌. [رد الـمحتار: ۱/۱۹۱].

از عبارت بالا اینطور معلوم می‌شود که چون سه شرط مذکور (‌پوشیدن قدم‌، مشغول بودن آن به قدم و مشی معتاد به مسافت یک فرسخ و بیش از آن‌) در پوتین وجود دارد، پس مسح بر آن جایز است‌.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *