خانه و خانواده

وصایای تربیتی

تهیه کننده:‌ عبدالخالق احسان

تربیت یکی از ضروریات زندگی اسلامی است که والدین مکلف اند درین مورد تلاش های بی دریغی نمایند تا بتوانند فرزندان اهل صلاح و با تربیتی را به جامعه اسلامی تقدیم نمایند ، تاکه باعث سرفرازی شان در دنیا و آخرت گردد؛ به همین امید واری نکاتی را که درین زمینه لازم است ، والدین مورد توجه قرار دهند به رشته تحریر در آورده ، از خداوند خواهانم این عمل ناچیز  را از جمله حسناتم قرار دهد.

۱)    همراهی نمودن پسران را در سن هفت سالگی به سوی مسجد.

۲)    عملی ساختن صله رحم و نیکی برای همسایگان همراه فرزندان.

۳)    آموزش دادن محبت حجاب برای دختران در سنین طفولیت.

۴)    پلان ریزی هدفمند اوقات فراغت فرزندان.

۵)    آموزش دادن فرزندان به کسب وکار مناسب حال شان.

۶)    راه اندازی رحله های مناسبی برای فامیل و اهتمام جدی به برنامه ها.

۷)    در حضور فرزندان به آواز بلند ذکر خداوند را نمودن.

۸)    پیوند دادن فرزندان به امت اسلامی و قضایای جهان اسلام.

۹)    همرای کردن شان در انجام کار خیر مثل: اعطای صدقات،‌وبخشیدن هدیه ها و..

۱۰)    شمولیت شان به حلقات حفظ قرآن با نظارت و پیگیری.

۱۱)    آموزش زبان عربی به فرزندان.

۱۲)    صحبت کردن به زبان عربی درحضور شان اگر ممکن بود.

۱۳)    بهره گیری از حوادثی که بین خانواده رخ می دهد.

۱۴)    مستحکم نمودن روابط باخانواده های صالح تا محیط مطلوبی ساخته شود.

۱۵)    در نظر گرفتن این مسئله که کردار و سخنان بزرگان برخوردان تآثیرمی گذارد.

۱۶)    امعان نمودن به قضیه محبت که محبت تارپود تربیت اسلامی است.

۱۷)    شناختن دوستان فرزندان به روش مناسب وشایسته.

۱۸)    انتخاب یک روش تربیتی بین والدین.

۱۹)    تشویق وترغیب فرزندان به عادات پسندیده وارج گذاشتن به آنها.

۲۰)    تمرین دادن شان به انجام اعمال مفید.

۲۱)    عادت دادن فرزندان به خوردن آنچه در سفره موجود است.

۲۲)    عادت دادن شان به اینکه درجای تاریک خواب نشوند.

۲۳)    نهادینه ساختن اخلاق پسندیده در وجود شان مثل: بخشش،‌شجاعت، وامثال آن.

۲۴)    تشکیل یک کتابخانهی ویژه برای فرزندان درخانه، وچی زیباست اگریک پایه کمپیوتر با برنامه های مفید وجالب به کتابخانه علاوه شود.

۲۵)    آراستن شان به گرامیداشت مهمان درسنین اولیه به عادت دادن شان به پذیرایی از مهمانان.

۲۶)    اهتمام به بیان قصه های پیامبران برای شان.

۲۷)    آموزش دادن سنت های الهی را،مثل: اینکه اسباب مربوط به مسببات است و اینکه اگرروزی میخواهی باید کار کنی.

۲۸)    تعلیم شان به اینکه معنای عبادت شامل است، وعدم جدایی بین اعمال دنیا و آخرت.

۲۹)    آموزش دادن ادای نماز به فروتنی و آهستگی وبدون عجله.

۳۰)    آموزش امر به معروف ونهی ازمنکر به صورت تدریجی.

۳۱)    عدم فروگذاشت اشتباهات شان بدون درمان.

۳۲)    کاشتن قناعت در نفوس فرزندان.

۳۳)    صبروشکیبائی وعدم شکوه از تربیه اولاد، وکمک خواستن از پروردگار، ودعای خیر برای شان.

۳۴)    رعایت عدالت در برخورد و بخشش بین فرزندان.

۳۵)    ایجاد انگیزه برای انجام اعمال نیک.

۳۶)    راه اندازی درس در خانه.

۳۷)    آموزش دادن شان به اینکه ازوقت خود بهره بگیرند گرچه داخل موترباشند.

۳۸)    تکرار زیاد اصطلاحات شرعی تا به آنها الفت بگیرند.

۳۹)    پله پله پیش رفتن، صبرنمودن واستقامت داشتن در مراحل تربیه به غرض تحقق اهداف مورد نظر.

۴۰)    ایجاد الگوی مناسب و پیمودن روش های متنوع.

۴۱)    دلها را به خداوند ربط دادن.

۴۲)    دقت بیشتر نمودن به تربیت فرزند بزرگ.

۴۳)    واضح ساختن دوران مادری برای دختران چراکه این دورهی زن مسلمان است.

۴۴)    اهتمام پدر به دروس جدید تربیتی.

۴۵)    درنظر گرفتن تفاوت های فردی فرزندان.

۴۶)    نهادینه ساختن انجام کارهای خیروطاعات و منع بدی ها ومعاصی.

۴۷)    رعایت توازن درتربیه.

۴۸)    تربیت باید فراگیرباشد.

۴۹)    وقتی فرزندت را به کاری امرکردی، اجرای آنرا پیگیری کن.

۵۰)    توانائی فیصله پیرامون شخصیت فرزندان.

۵۱)    توجیه عکس العمل های محبت وغضب فقط برای خداوند.

۵۲)    رشد بلندپروازی های فرزندان و دادن راهکار به آنان.

۵۳)    عدم اجابت تمام خواسته های فرزند.

۵۴)    تربیت دختران به آنچه مناسب حال شان است.

۵۵)    بیان اوصاف وزیبایی ها جنس مخالف نزد اولاد خطرناک است.

۵۶)    آموختن تفاوت های مرد وزن مطابق آنچه در شریعت وارد شده است.

۵۷)    ربط اوامر و نواهی به خداوند نه به عادات و رسم ورواجها.

۵۸)    ایجاد محبت الله در ذهن شان ونسبت نعمت ها به آفریدگارآن.

۵۹)    رهنمایی طفل به تشویق بیشتراز ترساندن.

۶۰)    انتخاب مکتب و قریه مناسب.

۶۱)    هفت سال بافرزندت بازی کن، ازیک سالگی تا هفت سالگی.

۶۲)    هفت سال او را تربیه کن، از هفت سالگی تا چهارده سالگی.

۶۳)    هفت سال او را همراهی کن، از چهارده سالگی تا بیست یک سالگی.

۶۴)    توجیه فرزندان از آدرس شرعی و زندگی عاطفی.

۶۵)    مشوره گرفتن از اهل علم و تخصص.

۶۶)    گاهی ازمجازات هم میتوان استفاده کرد.

۶۷)    میانه روی در سخت گیری و آسان گیری.

۶۸)    بهره گیری از نشست های خانوادگی برای رهنمایی و دعوت.

۶۹)    ریشه کن نمودن عادت قسم خوردن به خدا.

۷۰)    پدر هم باید بخواند ومطالعه نماید، دائم فرزند را امر نکند بلکه گاهی خودش به عملی دست یازد و فرزند را به پیروی از خود دعوت کند.

۷۱)    قصداً سخنان مثبتی از همسایگان، نزدیکان و دوستان بیان شود واز سخنان سلبی پرهیز گردد.

۷۲)    شناخت ویژگی های نفسانی هر فرزند.

۷۳)    زیاد بیم دادن فرزند، او را ترسو به بار می آورد.

۷۴)    خیلی احتیاط نمودن موجب وسوسه می شود.

۷۵)    کثرت نزدیکی روابط را تباه می کند.

۷۶)    تسخیر فرصت های اساسی در عمل.

۷۷)    همرای کردن اولاد را در حلقه های درس و کنفرانس ها.

۷۸)    سخنان فرزندان را مطابق خواست شریعت تصحیح باید کرد.

۷۹)    آموزش دادن سپاس گذاری ازمردم به طورعموم و ازوالدین به طور ویژه.

۸۰)    تعلیم دادن به فرزندان کلماتی را که محبت را بین شان ایجاد کند.

۸۱)    رشد اعتماد به نفس در فرزندان تا خود شان کارها را انجام دهند.

۸۲)    تربیت شان به اینکه وسایل را اهداف ندانند، مثل:ورزش و شهادتنامه.

۸۳)    به خواندن و شرح جملات حکمت آمیز و مثل ها تشویق شان کنید.

۸۴)    عدم مقایسه بین فرزندان.

۸۵)    عدم مشاجره والدین در محضر فرزندان.

۸۶)    رسیدگی به این که وقایه وجلوگیری از مداوا و درمان بهتر است.

۸۷)    تربیت فرزندان بر تواضع، پذیرش حق وعدم تکبر وخود بزرگ بینی.

۸۸)    ایجاد توافق بین دو حالت فکری و تربیتی.

نمایش بیشتر

عبدالخالق احسان

ستاد عبدالخالق احسان در سال 1364 هجری شمسی در قریه آبخدایی مربوط ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات افغانستان در یک خانواده متدین و علم دوست چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفته و برای ادامه تحصیل شامل دارالعلوم فخرالمدارس - هرات گردیده و در سال 1383 از صنف دوازدهم دارالعلوم فارغ گردید. در سال 1384 شامل دانشکده شرعیات دانشگاه کابل شده و در سال 1387 با دریافت مدرک لیسانس فارغ گردید. سوابق تدریس: 8 سال معلم سابق لیسه خصوصی آینده سازان . معلم دارالعلوم خصوصی شاه ولی الله دهلوی. عضو هیئت تحریر ماهنامه معرفت، ارگان نشراتی جمعیت اصلاح افغانستان دفتر ساحوی هرات ( انجمن اخلاق و معرفت ) مترجم و نویسنده

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + یک =

دکمه بازگشت به بالا
بستن