خانه و خانوادهمسائل اجتماعی

چند همسری از نگاهی دیگر

اگر زن مسلمان از این دیدگاه شخصی کوته بین نسبت به چندهمسری بیرون آید قانون اسلامی ای را مشاهده خواهد نمود که با کمک آن به تنهایی قادر خواهد بود زندگی سایر هم نوعان خود را نیز تضمین کند؛ بنابراین به همان چیزی دست پیدا خواهد کرد که زنان صالح گذشته بدان رسیده اند.

واژه «چند همسری» باعث ایجاد نگرانی وچه بسا ترس ووحشت در دل بسیاری از زنان متاهل-و نه همه ی آنان- می شود؛ بنابراین احساس درد زن نسبت به وجود یک زن مزاحم دیگر در کنار وی یک احساس طبیعی است که جلوگیری از چند همسری و اکتفا به یکی، آن را نمی زداید.

اما اگر مردی به زن دیگری احساس داشته باشد آنگاه همسر اولش دربرابر احساس بخشی به زن دیگر، چه واکنشی نشان می دهد؟

می تواند به همسرش خیانت کند و پنهانی با آن زن اراتباط داشته باشد و پنهانی با وی معاشرت کند وگاهی نیز از این مساله آگاه شود اما نمی تواند کاری انجام دهد این همان واقعیتی است که در سرزمین های غربی وجود دارد و بسیاری از منحرفان کشورهای ما نیز به آن مشغول اند. اما آیا برای آن زن، و شوهرش و زن دیگر و حتی جامعه بهتر نیست که این ارتباط با آگاهی وی و رضایت او صورت گیرد تا طبق سنت خدا و رسولش مشرع نیز باشد؟

عشق وغیرت

عشق همان طور که یگانه است اکراه واجبار را نیز نمی پذیرد. اگر همسری در کنار شوهری قرار گرفته که او را دوست ندارد؛ این را قضا و قدر تعیین نموده است وراهی برای زدودن این درد و عذاب روحی نیست؛ حال ممکن است با طلاق تمام زندگی را از دست دهد و یا هم ممکن است با همسر دوم نیمی از زندگی را از دست دهد. اما کدام یک از این دو مورد دردناک تر است؟!

غیرت در زمان ما پدیده ی تازه ای نیست؛ پدیده ای است که همسران اشرف بشر و عادل ترین آنان یعنی پیامبر(ص) نیز در معرض آن قرار گرفتند. ام سلمه به دلیل غیرت زیادی که داشت از ازدواج با رسول الله(ص) سر باز می زد؛ چراکه [می گفت] ایشان چند همسر دارد. پیامبر(ص) برایش دعا فرمود که این غیرت از وی زدوده شود. هم چنین غیرت حضرت عائشه نسبت به صفیه وخدیجه –رضی الله عنهن جمیعا- نیز قابل انکار نیست. اما غیرت زیادی باعث خشونت و آزار طرف دیگر می گردد و باعث تجاوز به حقوق دیگران می شود که شرعا حرام است. خداوند عزوجل همسران پیامبر(ص) را نسبت به آزاری که از غیرتشان به ایشان رسیده بود، در سوره ی تحریم مورد سرزنش قرار می دهد.

اما خداوند بر این احساس به عنوان یک احساس درونی، مادامی که به دیگری آزار نرساند یا کسی را باطل نخواند، کسی را مواخذه نمی کند. دلیل این امر چیزی است که در مساله ی افک مطرح است زمانی که رسول الله(ص) از همسرانش برای پاکی همسرش عائشه طلب شهادت فرمود که زینب بنت جحش به عنوان یک مسلمان پاک در برابر ریختن آبروی خواهرش موضع گیری می کند-در حالی که می توانست از آن بعنوان فرصتی برای خراب کردن آن همسر وجا کردن خود در دل شوهر استفاده کند اما نکرد- و تنها حقیقت را بازگو کرد.

با انجام عدالت و بیان خوبی های همدیگر در زندگی و خانواده همسران می توانند بایکدیگر کنار آمده و آتش غیرت خانمان سوز را خاموش کنند.

عدالت در شریعت اسلام

عدالت را شریعت اسلام وضع نموده و نگذاشته که شوهر آن را تغییر دهد وحتی آن را به عنوان یک قانون اساسی قرار داده است و سپس کشورهای فقه وسنت آن را تشریح کرده اند که به عنوان نوبت بندی[عدالت] میان همسران در کتاب های فقهی مطرح است. بنابر آنچه گفته شد هیچ شوهری مادامی که در دل اراده ی انجام عدالت در حد توانش را نداشته باشد، حق چند همسرگزینی ندارد.

اما چندین ایراد وجود دارد که قانون های اساسی کشورهای عرب منع کننده از چند همسری بدان گرفتار شده اند و آنان که از منع آن شرم دارند موانعی را بر سر راه آن می اندازند:

چند همسری از چه زمانی؟

دکتر سعید محمد الجلیدی-در کتاب احکام الاسره فی الزواج والطلاق وآثارهما- می گوید: «میان فقهای معاصر بر سر جواز صدور شرط عدالت و حسن معاشرت در چندهمسری و نیز تمکن مالی برای هزینه های همسر دوم به عنوان یک شرط قانونی اختلاف وجود دارد که تنها در صورتی اجازه ی چندهمسری داده می شود که این شروط در فرد وجود داشته باشد. برخی با استناد به دلیل عدم وجود مانع شرعی از این دو شرط و نیز اینکه چندهمسری تبدیل به مشکلی سزاوار وضع شروط گشته و آسیب هایی به همسر اول می زند وکودکان آواره می سازد، آن دو شرط را جایز دانسته اند؛ چراکه در نتیجه ی این آسیب ها کینه هایی بوجود می آید.»

این مورد در برخی از قوانین کشورهای عربی به نص قانون تبدیل شده و برخی به ممنوعیت آن وبرخی به مشروط بودن آن البته با نظر قاضی تمایل دارند و یا هم به اجازه ی وی پس از تحقق این شروط مایل اند.

بسیاری از فقها بر این باور اند که نباید چندهمسرگزینی را مشروط به قوانین قضایی کرد وتنها به همان شروطی که شریعت اسلام آورده و فرد طالب ازدواج را بدان مقید ساخته، باید اکتفا کرد. خداوند متعال می فرماید:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}:

اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگری که برای شما حلال هستند و دوست دارید، با دو یا سه یـا چهار تا، ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید. این سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید. [نساء: ۳]

مرجع ترس از ستم وظلم خود شخص است؛ زیرا وی از قاضی بهتر به احوال خویش آگاه است و کسی است که نیازها وشرایط خود را درک می کند و از دل ودین خویش آگاهی دارد. اگر قرار بود کسی دیگر در امور وی دخالت کند پیامبر(ص) واصحاب ایشان در زمان خودشان به این کار حرص می ورزیدند اما می بینیم که هیچ کدام به این کار مبادرت نورزیدند و به چندهمسری کسی کاری نگرفتند. میان انسان ها در هر زمانی عادل، ستمگر، توانا وناتوان وجود دارد با آگاهی به این مطلب برآورد نیاز به همسر دیگر و توانایی نفقه واجرای عدالت مسائل شخصی است که به خود شخص باز می گردد و درست نیست کسی دیگر در این باره برای وی تصمیم بگیرد؛ زیرا در این صورت عرصه بر وی تنگ می گردد و افراد سعی می کنند از این مساله به بهانه های مختلف و دروغین وعقدهای پنهانی، شانه خالی کنند… وچه بسا بسیاری از کارهای دیگری که آنان را به حرام افکند، صورت گیرد و آنگاه دوست زندگی به دوست دختر تبدیل گردد چنان که دربسیاری از ملت های مانع چند همسری از نظر قانونی این اتفاقات درحال رخ دادن است و واضح وآشکار میان معشوقه ها و دوستی های پوشالی نمودار است.

آیا مقید کردن ازدواج به اجازه ی قاضی هدف مورد نظر را محقق می کند؟

قاضی که به دنبال دلیل چندهمسرگزینی فرد است بدون شک از اسرار زندگی او آگاه می شود و شوهر مجبور به گفتن رازهایی از زندگی خود به وی می شود که صلاح نمی داند آن را بگوید. حال به فرض اینکه بتواند نیاز خود به چندهمسری را برآورد کند به عنوان مثال عقیم بودن یا بیماری همسر اولش… آنگاه قاضی چگونه بفهمد که وی عدالت خواهد نمود یا ستم؟! این حالتی است که نزدیک ترین شخص به این ازدواج از آن آگاهی نخواهد داشت چه برسد به قاضی که باید براساس عمل حکم کند و ارتباط نزدیک وشخصی با شخص ندارد!!

به قول برخی از اندیشمندان: «می بینیم که قاضی در این مورد بی تاثیر است؛ زیرا قاضی از تعیین انگیزه های ازدواج مجدد شخص ناتوان است و نمی تواند حدی برای شروطی که ازدواج مجدد با آن ممکن است، تعیین کند. بنابراین دستور به ازدواج مجدد یا منع از آن توسط قاضی همیشه صحیح واقع نخواهد شد. پس موافقت قاضی به دلیل حلال بودن این امر چیزی را به مساله نمی افزاید؛ زیرا انجام آن به اجازه نیازی ندارد و ممانعت قاضی نیز دلیل عدم صحت ازدواج مجدد نیست مادامی که براساس شروط شرعی انجام شود».

ضامن عدالت ورزی

اساس این امر تقوی است و همان چیزی است که در ابتدای سوره ی نساء جایی که چندهمسری مطرح می شود، بیان شده است. کار را با تقوی آغاز می کند و حکم چند همسری را در کنار سخن از اموال یتیمان وعدالت در آن بیان می فرماید. همگی خطر خوردن مال یتیم وستم به آنان را می دانیم. سید قطب در اینجا می گوید: «تقوا چیزی است که از ظلم وستم باز می دارد و احساس دل نسبت به ترس از خداست و آن را از خشم وغضب آن بیرون برده وبه سمت خوشی وخشنودی سوق می دهد. هیچ شریعت وقانونی بدون این رشته ی پیوند استوار وموفق نمی گردد و هیچ آشوبی بدون آن آرام نمی گیرد و سازماندهی های خشک وبی روح را بس است وبلکه این حساس و ترس و حرص در نیرویی فراتر از نیروی انسان یعنی الله اجتناب ناپذیر است»

عدالت مطلوب

شیخ شعراوی در تفسیر سوره ی نساء می گوید: «عدالت مطلوب عدالتی است که در حوزه ی اختیار تو باشد؛ زیرا عدالتی که فراتر از توان تو باشد را خداوند تکلیف نمی کند؛ بنابراین تو در زمان ومکان و هزینه ها عدالت بورز و در حالت خویش نزد هر کدام عدالت داشته باش اما خداوند از تو نمی خواهد که در محبت درونی ات عدالت داشته باشی؛ زیرا این از اختیار تو خارج است».

در اینجا نکته ای ظریف نهفته است و آن اینکه منظور از عدالت این نیست که فقط کالاهای مادی را به زن اختصاص دهد بلکه هزینه هایی که صرف خودش در کنار هرکدام از زنان می کند، نیز ملاک است. شیخ می گوید: «منظور از عدالت مطلوب تقسیم عادلانه ی مکان است یعنی هر کدام از همسران مکانی برابر با مکان دیگری داشته باشد. از نظر مدت زمان نیز باید عدالت رعایت شود. از نظر وضع ظاهری نیز باید رعایت کند بنابراین نباید در معاشرت با یکی لباس فاخر بپوشد وبا مرکب فاخر رود و در کنار دیگری با لباس مندرس وکهنه و … حضور یابد بعنوان مثال در نزد یکی با لباس ورختخواب پشمینه بخوابد و در کنار دیگری با لباس و رختخواب کم ارزش تر از آن بماند. پس مساوات در وسایل زنان تنها نیست بلکه مساوات در وسایل شخصی مرد نیز در نزد زنان باید مراعات گردد. حتی برخی از مسلمانان صدر اسلام در کفشی که نزد هر کدام از زنان خود می پوشیدند مساوات داشتند. و کفش یک شکل و رنگ می پوشیدند تا یکی از زنان نگوید به عنوان مثال: «شوهر نزد من لباس فاخرتری دارد و شیک پوش تر است».

دو زن پارسا از بغداد

در کتاب صفوه الصفوه ابن جوزی آمده است: «در بغداد پارچه فروشی مشهور زندگی می کرد. هنگامی که در مغازه اش بود دختری به سویش رفت تا چیزی از وی بخرد و هنگامی که با او سخن می گفت نقاب از چهره اش برداشت. وی گفت: « بخدا سوگند، از چیزی که دیدم شگفت زده شدم. دختر گفت: من نیامده ام چیزی بخرم؛ بلکه برخی از روزها در بازار رفت وآمد می کنم تا مهر کسی در دلم افتد و با من ازدواج کند و مهر تو در دل من افتاده است. من مال و ثروت هم دارم. با من ازدواج می کنی؟ مرد گفت: من دختر عمه ای دارم که به عنوان همسرم با من است و به او قول دادم او رها نکنم و از او فرزند دارم». دختر گفت: «من راضی ام که تو هفته ای دوبار نزد من بیایی». مرد راضی شد و با وی رفتند و عقد محرمیت خواندند و به خانه ی دختر رفت و با وی معاشرت نمود».

سپس به خانه ی خودش برگشت و به همسرش گفت: «یکی از دوستانم خواسته که امشب را نزد او باشم» و رفت و شب را نزد وی صبح نمود و هر روز بعد از ظهر نزد او می-رفت.

این روال تا هشت ماه طول کشید. دختر عمه اش به او شک نمود و به خدمتکارش گفت: «هر وقت از خانه بیرون رفت دنبال او برو ببین کجا می رود؟ خدمتکار اطاعت کرد. مرد به دکان خویش رفت و هنگام ظهر برخواست ورفت. خدمتکار نیز به دنبال او به راه افتاد درحالی که وی نمی دانست تعقیب می شود تا آنگاه که وارد خانه ی همسر دیگرش شد. خدمتکار از همسایه ها پرسید: «این خانه ی کیست؟» گفتند: «از آن دختری است که با یک تاجر پارچه فروش ازدواج کرده است». خدمتکار نزد سرور خود برگشت و ماجرا را تعریف نمود. و زن به خدمتکار گفت: «مبادا که این خبر را به کسی بگویی» و چیزی به شوهرش نیز نگفت.

مرد تمام آن سال را زندگی کرد وسپس بیمار شد و از دنیا رفت. هشت هزار دینار از خود به جا گذاشته بود. همسر اول(دختر عمه ی وی) حقوق وارثان را که حدود هفت هزار دینار می شد جدا نمود و هزار دینار دیگر را به دو بخش تقسیم نمود و یک بخش آن را در کیسه گذاشت و به خدمتکار گفت: «این کیسه را بگیر و به خانه ی آن زن برو و بگو که این مرد مرده است و هشت هزار دینار از خود به ارث گذاشته است و فرزند پسر هفت هزار دینار را به عنوان حق خویش برگرفته است و هزارتای دیگر باقی مانده که من میان خود و او تقسیم نموده ام واین سهم او است» و آن را به او بده.

خدمتکار رفت ودرب خانه ی زن را کوبید و وارد شد وخبر مرگ مرد را به او داد و مساله را چنان که شنیده بود به وی گفت. زن گریست وگنجینه ی خود را گشود و یک بسته را بیرون آورد و به خدمتکار گفت: «به سوی سرورت بازگرد وسلام مرا به او برسان و بگو آن مرد مرا طلاق داده و این طلاق نامه را هم برای من نوشته است و این مال را به او برگردان. من سهمی از میراث او نمی برم» خدمتکار برگشت و ماجرا را برای سرور خود بیان نمود».

نجوایی با حواء

بنده تنها زمانی به خشنودی خداوند دست می یابد که به خاطر خداوند پا روی نفس خویش گذارد و در مقابل آن بخاطر خداوند مجاهده نماید و اراده ی خود را در راستای اراده ی الهی قرار دهد و چیزی را دوست بدارد که خداوند دوست دارد و ایمان را با ترجیح شریعت بر هوای نفس خود کامل نماید چنان که پیامبر (ص) می فرماید: “لا یؤمن أحدکم حتى یکون هواه تبعاً لما جئت له”؛ «ایمان هیچ یک از شما کامل نمی‌شود تا این که هوای او تابع آن چه من آورده‌ام باشد»

اگر زن مسلمان از این دیدگاه شخصی کوته بین نسبت به چندهمسری بیرون آید قانون اسلامی ای را مشاهده خواهد نمود که با کمک آن به تنهایی قادر خواهد بود زندگی سایر هم نوعان خود را نیز تضمین کند؛ بنابراین به همان چیزی دست پیدا خواهد کرد که زنان صالح گذشته بدان رسیده اند که از جمله آن آرامش فکری و زندگی پرباری که خداوند اراده نموده و نیز ارتباط والا و احسان ولطف در ارتباط با خداوند عز وجل می باشد. علاوه بر این او شکافی را در جامعه ی اسلامی ترمیم خواهد نمود و از دید شخصی عجولانه به مساله نگاه نخواهد
کرد بلکه از دیدگاه بلندمرتبگی مصالح اجتماعی بدان خواهد نگریست و بیش از پیش به والایی رابطه با خدای خویش خواهد رسید.

احمد تیموری بازگری (کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی و پژوهشگر مسائل فقهی- اسلامی)

تعدد یا چندگونگی از سنت های الهی در هستی و میان انسان هاست و حکمت خاص خود را دارد اما واژه ی چندتایی یا چند عددی، امروزه مختص همسران شده و گویی چندتایی بودن فقط در میان همسران اتفاق می افتد. مساله ای که باعث شده از آن در دین سوء استفاده گردد، با وجود آنکه چند همسری بدعت و خلاف شرع اسلامی نیست و حتی پیش از اسلام وجود داشته است.

یهودیان چندهمسری را مجاز می دانستند و بدون هیچ قید وشرطی آن را انجام می دادند و پیامبران الهی بنی اسرائیل نیز چند همسر برگزیده اند و یهودیان منکر تاریخ نگاشته شده در این باره و آنچه در عهد قدیم (تلمود) در باره ی چند همسری بدون هیچ قید وشرطی در شریعت موسی آمده، نیستند و حتی برگزیدن کنیزان بیشمار را نیز ممنوع نمی دانستند.

انجیلِ مسیحیان نیز در تکمیل تورات آمده و ناقض آن نیست و در مسیحیت نیز نص صریحی در ممنوعیت چند همسری وارده نشده است.

اعراب نیز این گونه بوده و پیش از اسلام چند همسری درمیان آنان رواج داشته است ولی تعداد آن نامشخص بوده ودلیل آن هم در حدیث زیر آمده است:

« أسْلَمَ غیلان بن سلمه الثقفی وتحته عشر نسوه فی الجاهلیه وأسلمن معه فأمره النبی أن یختار أربعًا منهن.»

غیلان بن سلمه ثقفی که دارای ده همسر بود اسلام آورد و آنان نیز با وی اسلام آوردند آنگاه پیامبر(صلی الله وعلیه وآله وسلم) دستور دادند چهار تا از آنان را انتخاب کند [ و بقیه را رها کند].[۱]

چند همسری یک آیین تمدنی

درست نیست که بگویند چندهمسری آیینی بدوی است که در تاریخ تنها میان ملت های بدوی وباستانی رواج داشته است بلکه مورخان و باستانشناسان آیین چندهمسری را تنها در شکل صحیح آن از میان ملت های متمدن تر ثبت نموده اند درحالی که این پدیده در میان ملت های بدوی و معاصر کمتر به چشم می خورد. جامعه شناسان و تاریخ شناسان و در رأس آنان «وستر مارک»، «هیلیر» و «جنربرج» نیز به این مساله اذعان داشته اند. گفته شده که آیین تک همسری آیین رایج در جوامع بی فرهنگ و بدوی تر بوده و این ها ملت هایی بودند که با شکار و امرار معاش از دل طبیعت زندگی می گذرانده اند. اما تنها در جوامعی که گام بزرگی در جهت پیشرفت وتمدن برداشته اند و متمدن تر بوده اند شکلی واضح از چند همسری وجود دارد و این ملت ها همان ملت هایی اند که در آن زمان از مرحله شکار و وابستگی به طبیعت فراتر رفته بوده و به مرحله ی اهلی کردن حیوانات و استفاده از آن گام گذاشته بودند و از مرحله ی جمع آوری میوه و تخم به مرحله ی کاشت وکشاورزی قدم نهاده بودند.

بسیاری از مورخان و اندیشمندان غربی وبیگانه نیز به اهمیت چندهمسری در راستای نیاز فطری مردان اعتراف داشته اند. تاریخ نگار بزرگ فرانسوی (گوستاو لوبون) می گوید: چندهمسری به شکلی که اسلام دستور داده بهترین آیین و نظام است و در راستای تربیت و رشد ملت هایی است که بدان گرویده اند و به آن پایبند اند. کانون خانواده را مستحکم تر و روابط خویشاوندی را گسترده تر می سازد و مهمترین جنبه ی اهمیت آن این است که حداقل زن مسلمان نسبت به هم نوع خود در جوامع غربی از احترام و حقوق شایسته به خود برخوردار است و[ چون کالایی با وی برخورد نمی شود]. وی می افزاید: نمی دانم براساس چه اصلی اروپایی ها حکم به کم اهمیت تر بودن این آیین- آیین چند همسری- نسبت به آیین تک همسری آمیخته به دروغ ونفاق، می دهند؛ درحالی که دلایلی بر برتری نظام چند همسری بر نظام تک همسری وجود دارد. لوبون می گوید قوانین اروپا جواز چند همسری را صادر خواهد کرد.

دیدگاهی عینیت گرا:

پیش از سخن گفتن از چند همسری با توجه به جایگاه آن در نص و نیز به دلیل حرمت شریعت الهی و رد شبهات مغرضان باید از نظر علمی وفقهی این مساله را به خوبی بررسی کرد. بدین ترتیب بررسی حکمت چندهمسری و رعایت عدالت مورد نظر در آیات شریف قرآنی که به حلال بودن چندهمسری پرداخته، عینک بی شبهه ای خواهد بود که هر مسلمانی باید از پشت شیشه ی آن به مسائل شریعت در مکان خاص خودش در دایره ی اندیشه ی اسلامی و میراث اسلامی ودین دربردارنده­ی مسائل قدیم وجدید انسان، نگاه کند. و در این جا به پرسش حکمت [چند همسری] پاسخ می دهیم که: آیا چند همسری می تواند پاسخی باشد برای مشکلاتی که گریبانگیر فرد (شوهر و همسر)، یا خانواده یا جامعه یا همه ی امت است…. آن هم به همین شکل سفارش شده بدون هیچ کم وزیادی؟؟؟؟

چند همسری راه حلی برای مشکلات دینی:

– برچیده شدن معضل دوست دختر/ دوست پسر

– حل مشکل [بی کسی شوهر] در سفرهای کاری و نیاز به حفظ نفس خویش از فتنه های امروز

– برچیده شدن ازدواج های حرام و از جمله پنهانی

– اعلام گسترش نسلی که اسلام سفارش نموده است

– حل معضل انحرافات جنسی

چند همسری راه حل مشکلات روانی:

– نیاز به همسری دیگر؛ زیرا همسر اول نتوانسته پوشش روانی، فکری ومحبت مورد نظر مرد از ازدواج را برآورده سازد.

– عدم وجود مکان خانوادگی ومتعادل دیگری که بتوان به دلیل سختگیری مادر یا عدم امکان ادامه ی زندگی میان طرفین در آنجا فرزندان را پرورش داد.

– همسر اول تنها از عهده ی پرورش وتربیت چند فرزند بر می آید حال آنکه شوهر فرزندان بیشتری می خواهد.

– ناتوانی زن در بر آوردن نیازهای جنسی زیاد و فراوان مرد.

– از آنجا که [امروزه] همسر اول تنها برای انجام امور خانه وقت و توان کافی ندارد همسر دوم می تواند منبع آرامش خانواده باشد.

– همسر دوم [در صورت بیوه بودن] نیاز به سرپرست داشته و اگر مطلقه باشد آرزوی یک زندگی جدید را در دل دارد.

– اگر شوهر نسبت به همسر تنفر یا سردی شدیدی احساس کند آنگاه به جای طلاق، وی را نگه می دارد و بویژه اگرصاحب فرزند باشد با یک زن د یگر ازدواج می کند.[و به مرور نسبت به همسر اول نیز تغییر می یابد].

چند همسری راه حلی برای مشکلات اجتماعی

– فراهم آمدن یک زندگی اجتماعی آرام برای بیوه زنان ومطلقه های نیازمند آن.

– حل مشکل در خانه ماندن دختران و مشکل افزایش سن ازدواج.

– حل معضل افزایش خانواده های کم جمعیت.

چندهمسری راهی برای درمان بیماری ها:

– عقیم بودن همسر اول.

– آسیب دیدگی همسر اول و پیامدهای آن بر مسائل زناشوئی وخانوادگی.

– دوره ی باروری برای مرد نسبت به زن بسیار طولانی­تر است و به هفتاد سالگی می رسد درحالی که این توانایی در زن در پنجاه سالگی غالبا از بین می رود.

چند همسری راه حل مشکلات طبیعی:

پژوهش ها و تحقیقات نشان می دهد که عموما تعداد زنان نسبت به مردان بیشتر است ودلیل آن را اینگونه ذکر می کنند:

– جنگ ها.

– آمارها بر افزایش نسبت نوزادان دختر-در همه دنیا- در مقایسه با نوزادان پسر با میانگین ۴ به ۱ تاکید دارد.

– میانگین مرگ ومیر طبیعی جنس مذکر نسبت به جنس مونث بیشتر است.

– میانگین عمر زنان نسبت به مردان طولانی تر است؛ زیرا مردان دشواری های بیشتری برای فراهم کردن وادامه ی زندگی نسبت به زنان متحمل می شوند و مرد به عنوان ستون اصلی زندگی در ساختمان انسان سازی و سازگاری با تحولات زندگی فشار زیادتری را تحمل می کند.

چندهمسری راه حل مشکلات اقتصادی

– فراهم شدن منابع مادی دائم و پاک برای زنی که به آن نیازمند است.

– نیاز کشورهای اسلامی به نیروی کار که این عمل آن کشورها را از استخدام کارگران وکارمندان نامسلمان وبیگانه و ملیت بخشی به آنان بی نیاز می کند.

– نیاز دولت های بزرگ به افزایش جمعیت چنانکه در اروپا شاهد این مساله هستیم که آغوش خود را به روی مهاجران تمام مناطق جهان گشوده اند و از آنان استقبال می کنند!!

——————————————————————————–

[۱] -سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء فی الرجل یسلم وعنده عشر نسوه …

نمایش بیشتر

مصباح العلوم محمدان

صفحه رسمی مدرسه علوم دینی مصباح العلوم شهر محمدان- ایرانشهر کانال تلگرام:T.me/al_mesbah1

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 5 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن