اندیشه و تفکر اسلامیعقاید اسلامیفقه و احکامنرم افزارهای موبایلهمه کتب

چگونگی حج و عمره و زیارت با دعا

قال الله تعالى:الشورى:۵۲].
[و همچنىن (قرآن را به مثابه) روحى از کلام خود به تو وحى کردىم. نمى دانستى که کتاب و اىمان چىست. ولى آن (وحى) را نورى گردانده اىم، با آن هرکس از بندگانمان را که بخواهىم هداىت مى کنىم. و بى گمان تو به راه راست هداىت مى کنى].
خداىا! سپاس براى تو است که دىن را شرع نمودى، و سپاس براى تو است که فرمان دادى، و سپاس براى تو است که آسان گردانىدى و سرنوشت نمودى.
برادر مسلمان!
مکّهء مکرمه بهترىن زمىن و محبوبترىن جا نزد خداست، در آن مسجد الحرام و کعبه مشرفه وجود دارد که خدا آنرا قبله مسلمانان قرار داده است ، و تمامى مردم در هر شبانه روز پنج بار براى اطاعت از خدا و اجابت نداى حق بسوى آن رو مىکنند، مکه مهد انبىاء و مقام پدرمان إبراهىم ؛ و مبعث پىامبرمان محمد ص است.
تو اى برادر هنگامى که در کشور خود بودى، و به سوى مکّهء مکرمه و کعبه مشرفه نماز مى خواندى، و مردم را مى دىدى که در حرم نماز مى خوانند، و از خدا مى خواستى که تو نیز ىکى از آن مردمى باشى که در حرم هستند، چنان که آنان دور کعبه طواف مى کنند، تو نیز طواف کنى، و نماز بخوانى چنان که آن ها نماز مىخوانند، و آب زمزم بنوشى، و سعى بىن صفا و مروه بکنى، و خدا را در بهترىن مکان عبادت کنى.
اى برادر مسلمان! خدا را دعا کردى تا حج و عمره را براىت مىسر گردانید، و دعاىت را اجابت کرد، و آسان گردانید، و خـواستـه ات را برآورده کرد، پس خدا را سپاس، تو در حال حاضر راهى خانه خدا هستى، و اى برادر حق تو بر ما این است که تو را در اىن سفر همراهى کنىم، و از آغاز سفر خود به بلد الحـرام، تا رجوع بـه سـوى خـانواده ات با سـلامتى و اجر و پاداشى فراوان، چگونگى حج و عمره را براىت بىان کنىم.

مشخصات کتاب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن