دسته‌بندی نشده

گناه کردم، چی کنم؟

﴿ گناه کردم، چی کنم؟﴾!
👈 جای بسا خوشی و مسرت است که در این روز ها از صد هاجوان عزیز و حتی از برادران و خواهران ما از تاجکستان و ایران پیام های خصوصی در مورد توبه و ندامت از طریق صفحه میگیرم و بی نهایت احساس خوشحالی میکنم، چون وجدان های زنده را در قلمرو وجود این عزیزان رغبت مرا به نوشتن مضاعف میسازد.
خواهری چنین نوشتند:
👈 ﴿ میخواستم خودکُشی کنم، ولی صفحه ی زیبای شما یگانه دلیل زنده ماندنم شد، طرز نوشته های شما را بسیار دوست دارم، لطفاً در مورد توبه زیاد بنویسید، خیلی خوش دارم از جمله توابین باشم….﴾
عزیزان گرانقدر!
📍شکرِ بی پایان آن ذات پاک و بی همتائی که این احساس زیبای ندامت و پشیمانی را در قلب های شما عزیزان جا داده و شما را بر توبه وامیدارد.
نفسِ انسان دارای صفات و حالاتی است که ممکن است با در نظر گرفتن شرایطی برای ذاتی عارض شوند.
📍مثلاً هرگاه هوس‌های نفس بر انسان غلبه کنند و نفس مرتکب گناه و معاصی شود، نفس اماره درست می‌شود،
و اگر بعد از گناه توبه و پشیمانی صورت گیرد، نفس لوامه ایجاد می‌شود، چون انسان را بر انجام گناه ملامت می‌کند و در ارتکاب گناه و انجام حسنات دچار شک و تردید می‌شود.
وبالاخره نفس مطمئنه در صورتی است که محبت به خیر و میل به حسنات و دوری از شر و بدیها به ملکه و اخلاق راسخی در بدن تبدیل شده باشند. شرح طحاویه
👈حقیقتاً این نفس‌ها برای یک انسان عارض می‌شوند، یعنی نفس انسانی دارای سه حالت می‌باشد، ابتدا انسان را به انجام گناه دستور می‌دهد سپس اگر ایمان بیاید نفس لوامه درست می‌شود و بعد از ارتکاب گناه انسان را محاکمه و سرزنش می‌کند و اگر ایمان قوت بگیرد به نفس مطمئنه مبدل می‌گردد.
📍وقتی فرد گناهش را میان خودش و خالقش یک پرده و حجاب تاریک و مکدر می یابد، حتی نَفَس کشیدن را بر خود دشوار می یابد و نفس لوامه اش او را به محکمه میکشاند.
آری عزیز! محکمه ی وجدان. محکمه ای که او را سرزنش و نکوهش میکند و بی قرارش میسازد.
👈 انسانی که چنین حالتی به وی رخ میدهد برای سکینه ی قلب و رفع عذابِ وجدانش بایستی اشک های ندامت بریزد و توبه کند تا ردِّ پای گناهانی را که مرتکب شده است در قلبش همانند یک لکه ی سیاه باقی نمانَد.
📍طبق فرموده ی رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم، هر که گناهی را مرتکب میشود، یک لکه ی سیاه در قلبش حک میشود و بمرور زمان و ارتکاب گناه بعد از گناه تعداد لکه های سیاه آنقدر زیاد میشوند که تمامِ قلب را سیاه میکنند، و هر آنگه که قلب سیاه شود، تمام وجود انسان همانند قلب سیاه و تاریک میشود.
👈 این زمانیست که وجدانش از بین میرود و محکمه ای در قلمرو وجودش وجود ندارد که او را محاکمه کند.
درست همانند غیبت کنندگان، دروغگویان، رشوه خوران، باده نوشان، زناکاران،  دزدان، رهزنان، سارقین، آدم ربایان، دهشت گردان، آدم کشان و جنایت کارانِ حرفوی که این طبقه ی مردم را ﴿ بی وجدان ﴾ یعنی ﴿ انسان های فاقدِ نفس لوامه﴾ یاد میکنند.
📍یعنی هرگاه، شخصی، هر کسی که باشد، ﴿ولو شما﴾ گناهی را مرتکب شود، و با ارتکابِ آن برایش ناراحتی رخ ندهد، و وجدانش او را مورد محاکمه قرار ندهد، این بدین معنی است که، فرد، آنقدر گناه کرده است که لکه های سیاه، تمام قلبش را فراگرفته و نفس لوامه در او ناپدید شده است.
پس او فاقدِ قاضی و محکمه ی خودی است و نه تنها ارتکاب هر نوع گناهی، او را ناراحت نمیسازد، بلکه، او از انجام دادن این گناهان لذت میبرد.
👈 به عباره ی دیگر، وی چنین میپندارد که گناه، یک نوع غذای نفس سرکش و اماره ی وی است و اگر این غذا را به نفس اماره اش نرساند، در حق نفسش جفأ کرده است و قرارش نمیگیرد. نفس اماره، همیشه گرسنه وتشنه است، و مالکش را با وساوس شیطانی به ارتکاب گناهان وامیدارد.
📍در این مرحله، که تمام قلب از تعدد لکه ها، بکُلّی سیاه میشود، انسان به پست ترین حالت جسمی و ادنی ترین حالت روحی میرسد.
در این حالت مسلمان بودن و نبودن برای شخص مطرح نیست، چون وی اعمالی را انجام میدهد که اسلام عزیز، مسلمان را از ارتکاب این اعمالِ منکر شدیداً نهی کرده است. پس آنانیکه انگشت انتفاد را به سوی اسلام دراز میکنند، سخت در اشتباه اند.
📍گرچه این مبحث خیلی حجیم و وسیع است، من بایستی این موضوع را روشن کنم تا بردران و خواهرانم جزئیات را بخوبی بدانند و وقتی با چنین اشخاص دین گریز و اسلام ستیز بحث میکنند، از همه اولتر این مهم را بدانند که دو دائره داریم:

📍۱- دائره ی اسلام

📍۲- دائره ی ایمان
👈 دائره ی اسلام بزرگتر از دائره ی ایمان است و ایمان داخل اسلام است.
مسلمانانی داریم که ایمانِ متزلزل و سوال بر انگیزی دارند، و نیز مسلمانی داریم که درجات عالیه ی ایمانش او را به مقامِ ولیُ الله و ضِلُّ الله فی الارض ارتقأ داده است.
👈 ارتکاب گناهان در مسلمان و غیر مسلمان باعث ایجاد لکه های سیاه در قلب میشود، و هر دو گروه، حالاتِ  نفس اماره و لوامه را دارند.
این دلیلِ سکونتِ (انسان نیک) و (انسان شریر) در هر دو جامعه است، پس آنانیکه انگشت انتفاد را بسوی اسلام دراز میکنند از علم کافی برخوردار نیستند و به ناحق به طغیان خویش می افزایند.
📍فرق میان قلب سیاه در یک مسلمان با قلب سیاه در یک غیر مسلمان، تنها و تنها در عقیده  و باور های دینی شان است، و این دو،  لکه های سیاه را با ارتکاب گناه بعد از گناه کسب کرده اند.
این عقیده و باور های دینی، در هردو ﴿ مسلمان و غیر مسلمان﴾ باعث نشده است که:
👈۱- هر دو را از ارتکاب گناهان باز دارد.
👈 ۲- هردو را بسوی نیکی و توبه سوق دهد.
👈 ۳- هر دور را از مسیر بدی ها بسوی خوبی ها سوق دهد.
برادر و خواهر مسلمان!
📍بحث خیلی جدی و بی نهایت باریک است و نوشتن یک جلد حجیم کتاب برای بیان این موضوع بسنده نیست.
👈 هدف در اینجا، احتیاط است، و بایستی خیلی محتاط باشیم و با ارتکاب گناه توبه را فراموش نکنیم، تا خدای ناخواسته لکه های سیاه تمام قلب ما را فرانگیرد، و آن وقت شیطان آنقدر با انسان خودش را دوست و قرین میسازد که تزلزل ایمان و منکر شدن از وحدانیت الله تعالی، در فرد دور از امکان نیست.
و بر همین دلیل به مبحث مالکان قلب های سیاه، در هر دو طبقه ی مسلمان و غیر مسلمان اشاره نمودم.
👈 پس وقتی گناه از ما سر میزند چی باید کنیم؟

📍اولین گام:

پشیمانی قلبی و تصمیم جدی بر عدم تکرار گناه است که با بودِ نفس لوامه و سرزنش کننده در فرد بوجود می آید.
این حالت در نتیجه ی خوف از الله سبحانه و تعالی  در انسان ایجاد می‌شود.
📍گام دوم:
در قدم بعدی، با تمام  اعضاء و جوارح بدن اعمال حسنه و صالحه ی گوناگون را انجام دهد و بدون درنگ و کوتاهی از صدق دل وضوی احسن بگیرد.
از نیکویی وضو آن است که ابتدا «بسم الله» گفته و در آخر وضو دعا و اذکار مناسب را بگوید.
📍گام سوم:
بعداً برخیزد و دو رکعت نماز بخواند و در نماز مرتکب سهو و فراموشی نشود و با خودش در نماز گفتگو نکند (به فکر مسائل بیرون از نماز نیفتد) .در آن دو رکعت، اذکار و خشوع را به خوبی انجام دهد. سپس از الله سبحانه وتعالی طلب استغفار و بخشش کند.
👈 بهتر است این دو رکعت نماز را در اوقاتی که نماز خواندن در آنها مکروه است ( یعنی : وقتی که تازه خورشید طلوع می‌کند تا آن که بلند شود، و وقتی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد تا وقتی که مایل شود، و زمانی که خورشید در آستانه غروب باشد تا وقتی که غروب کند ) نخواند.
👈 رسول اکرم صلی الله وعلیه وسلم فرمودند:
🔹 ” ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلی  ثم یستغفر الله إلا غفر له.ثم قرأ هذه الایه: (والذین إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن یغفر الذنوب إلا الله؟…ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون أولئک جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها  ‌آل  عمران (۱۳۵-۱۳۶)
 📍هر کس‌ گناهی را مرتکب شد، سپس  پشیمان  شد،  وضو بگیرد و دو  رکعت نماز  بخواند،سپس از خداوند  طلب آمرزش‌ کند، خداوند گناه  او  را  بیامرزد.  سپس  این  آیه  را  والذین‌…  خواند:
📍 “‌‌و کسانیکه هر وقت‌گناه بزرگ و کار زشت را مرتکب  شدند  یا به خود ستم ‌کنند، فورا به یاد خداوند  می‌افتند  و  برای  گناهان  خود  طلب  آمرزش  می‌کنند  و کیست  جز  خدا که ‌گناهان را ببخشد؟ و آنان  بر  گناهی ‌که  کرده‌اند  اصرار  نمی‌ورزند در حالیکه از گناه خود آگاه باشند. پاداش  این  گونه ‌کسان  آمرزش  پروردگارشان  و  بهشت‌هائی  است‌ که  از  زیر  درختان  آنها  رودها جاری  است‌،  جاودانه  در  آن  می‌مانند]”‌.  به  روایت  ابوداود  و  نسائی  و  ابن  ماجه  و  بیهقی  و  ترمذی.
👈 ونیز پیامبر صلی الله علیه و سلم  فرمودند:
🔸” من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلی رکعتین أو أربعا مکتوبه أو غیر مکتوبه یحسن فیهن الرکوع والسجود ثم استغفر الله غفر له
🔹هر کس  وضوی  نیکو گرفت‌،  سپس  برخاست  و  دو  رکعت  یا  چهار رکعت  نماز فرض  یا  غیر فرض  را  با  رکوع  و سجود  نیکو بجای  آورد،  سپس  از  خداوند  طلب  آمرزش‌ گناهان  خود  نمود،  آمرزیده  می‌شود”‌. طبرانی  درکتاب  ‌“‌الکبیر“  خود  با  سندی  ‌“‌حسن‌“  از  ابوالدرداء  روایت  کرده  است.

📍گام چهارم:

به انجام کار های نیک و حسنه، خیرات وصدفات، کمک و مساعدت با غریبان وتنگدستان، مساعدت در اعمار و خدمت به مساجد و بقیه اعمال صالحه مبادرت ورزد و هر وقتی که شیطان او را وسوسه نمود و نفسش او را بسوی گناه تشویق کرد، بر ضد آن قد علم کند و کار های نیک و صالحه ی بیشتری را انجام دهد.
👈 چنانچه میبینم، زمانی که حضرت عمر (رض) به اشتباه خودش در مناقشه‌اش با رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم  در غزوه ی «حدیبیه» پی برد، گفت:
📍بعد از آن واقعه اعمال صالحه‌ای برای پاک‌ شدن گناهانم انجام دادم. به مثال آمده در این حدیث صحیح بنگر و اندکی تأمل کن. رسول خدا  فرمود:
🔸«إِنَّ مَثَلَ الَّذِی یَعْمَلُ السَّیِّئَاتِ ثُمَّ یَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، کَمَثَلِ رَجُلٍ کَانَتْ عَلَیْهِ دِرْعٌ ضَیِّقَهٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَهً فَانْفَکَّتْ حَلْقَهٌ، ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْفَکَّتْ أُخْرَى، حَتَّى یَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ (احمد)
🔹«همانا مثال کسی که اعمال بدی انجام می‌دهد و سپس به دنبال آن اعمال حسنه‌ای انجام می‌دهد مانند کسی است که بر تنش لباس زره فولادی تنگی است که نزدیک است او را خفه کند، به دنبال آن عملی حسنه انجام می‌دهد پس یک حلقه باز می‌شود بعد از آن حسنه‌ای دیگر انجام می‌دهد و حلقه دیگری باز می‌شود تا آن که زره فولادی از تن خارج شده و بر زمین می‌افتد».
👈 بنابراین حسنات، فرد گناهکار را از زندان معاصی و گناهان آزاد کرده و به جهان بزرگ طاعت و بندگی می‌رساند.
ابن مسعود  نقل می‌کند که مردی نزد رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم  آمد و گفت:
📍ای رسول خدا! من زنی را در باغی دیدم و به جز جماع، همخوابگی هر کاری را با او انجام دادم، بوسیدمش و تفریح کرده و همراهش بودم ولی غیر از این کاری نکردم، حال هر کاری می‌خواهی با من بکن. رسول خدا چیزی نگفت تا آن مرد رفت.
👈 حضرت عمر(رض) گفت: اگر او خود گناهش را می‌پوشاند. خداوند گناهش را پوشانده بود.
رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم نگاهش را به آن مرد انداخت و فرمود:(او را به نزد من بیاورید).
او را نزد ایشان آوردند پس این آیه قرآن را برای او خواندند:
💥﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفَیِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّیۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ یُذۡهِبۡنَ ٱلسَّیِّ‍َٔاتِۚ ذَٰلِکَ ذِکۡرَىٰ لِلذَّٰکِرِینَ ١١۴﴾[هود: ۱۱۴]
🔹«در دو طرف روز (که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوئل شب (که وقت نماز مغرب و عشاء است) چنانکه باید، نماز به جای آورید. بیگمان نیکی‌ها (از جمله نمازهای پنجگانه) بدی‌ها را از بین می‌برد. بیگمان در این (سفارش‌ها و قانون‌های آسمانی) اندرز و ارشاد برای کسانی است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد می‌کنند و به یاد می‌دارند…».
👈معاذ (رض) در روایت عمر(رض) می‌گوید:
ای رسول خدا! آیا این سفارش فقط برای اوست یا برای همه مردم؟
رسول خدا (ص) فرمودند:
🔸«بَلْ لِلنَّاسِ کَافَّهً»
🔹بلکه این پیام برای تمامی مردم می‌باشد»(مسلم)
👈 این بیست و هفتمین مضمونیست که در مورد توبه مینویسم و اینبار بنابر خواهش زیادی از برادران و خواهران و خصوصاً این خواهر ما که قصد خودکُشی داشتند و حال ۱۱ سپاره ی قرآن را در ظرف سه ماه حفظ کرده اند،
👈 چاه عمیقی را در منطقه ی محروم از آب حفر کرده اند و به حج بیت الله مشرف شده و منِ ناچیز را نیز در مجاورتِ دیوار و دروازه ی کعبه ی شریفه دعا کرده اند، به رشته ی تحریر درآوردم تا باشد که از برکت و عظمتِ قدرتِ قلم مسلمانان حقیقت را درک کنند و قلب های شان را از نفوذ لکه های سیاه حفظ کرده توبه را پیشه سازند، تا قلب های شان را از گناهان صیقل داده، روشنی و بصارت چشمان شان را با اشک های ندامت، تأمین بخشند.
👈 و این را بدانید که، کسانیکه توبه نمیکنند و به توبه را به تأخیر می اندازند، آنها به تحقیق که مردمِ ظالم و ستمگری هستند و امکانات مواجه شدن به خطر از دست دادنِ ایمان ،سیاه شدن قلب و مهر زدن به قلب های شان خیلی زیاد است:
💥 وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (حجرات ۱۱)
🔹و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند!
👈 الله تعالی ما را توفیق توبه و مبادرت به اعمال نیک و صالحه نصیب کند!

آمین یا رب العلیمن!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن