مطالعات اسلامی

۲۱ گناه که بر زبان ها جاری هستند

۱ ـ در وقت مشکلات و مصیبت ها می گـویند ؛ چنین معلوم می شود که خـــدا تنها مـنزل مـا را دیده.

۲ ـ در وقت مـرگ شـخـصی می گویند ؛ نمی دانیم که خـدا چه نیازی برای این شخص داشت در این سِــن کم او را پیش خود خواست و برد.

۳ ـ یـا می گـویند ؛ خــدا انسان های نـیک را زود می برد چــون خــدا بـرای این نـوع انسان ها نیاز دارد.

۴ ـ یـا می گـویـنـد ؛ خـــدا یــا تو دلت برای این بـچه های کـوچک نمی سـوزد؟

۵ ـ یـا می گـویند ؛ خــدایــا مـا به تو چه ضـرری رسانیدیم که مَــلـک الـمَـوت همیشه بدنبال افراد خـانواده ما افتاده و تو ان را به دنبال مـا فرستادی.

۶ ـ یـا می گـویـند ؛ اتفاقا خوب است به جـهنم اگر برویم چـون بازیگران معروف فـیـلـمـها، کارگردانان و تـهـیـه کنندگان انجا هستند و مـا انجا لذت می بریم.

۷ ـ یـا بعضی در فـیـسـبـورک چنین می نـویسند؛ اگر بالفرض شما به جنت بروید بـاز هم برای روشن کردن سیگار خود مجبور هستید که پیش مـا جـهـنـمـیـان بیایید ، الـعـیـاذبالله.

۸ ـ یــا مـــثــلا یکی می گـویـد ؛ بـیـاییـد تـا نـمـاز ظـهر را بخوانیم ؟ یکی دیگر در جـواب می گـویـد امـروز تـعـطـیـل است لــذا نـمـاز نـیـز تـعـطـیـل است.

۹ ـ یــا بعضی به شـوخـی می گـویـنـد ؛ دلـم می خـواهد که یـهـودی، مـسـیـحـی و یا رزدتشتی بشوم ، چـون ویـزا به اروپا زود می رسد ، و صادر می شود.

۱۰ ـ یـا میگـویـند ؛ همان اول صـبـح از خـدا بخواهید ، و دعـا بکنید چــون خـــدا در این وقت فارغ است ، و بیکاره.

۱۱ ـ یـا می گـویـند ؛ اینقدر نـیـکی و خـوبی نکنید که در مقابل جــزاها و پـاداشهای خـدا کاهش پیدا بکنند ، و تمام بشوند.

۱۲ ـ یــا می گـویـند ؛ خـــدا مــوهـای شما را بافرصت زیادی درست کرده ، و ساخته.

۱۳ ـ یــا مـــثـلا یکی می گـویـد ؛ ای کـاش امـروز بـاران می بارید. دیگری در جواب می گوید ؛ کار خوبی است ، لاکـن دوست عزیز خــدا مــا را فراموش کرده.

۱۴ ـ یـا می گـویند ؛ اگر کسی به پیامبر تـوهـین کرد تـو کافر هستی.

۱۵ ـ یـا می گـویـند ؛ ایـا سازنده دنیا بشکل ، و صورت تو نـمـایـان شده و تو مشغله ات ، هدفت را موسیقی قرار دادی.

۱۶ ـ یـا می گـویـند ؛ خوشکلان ، و زیـبـایان چقـدر بـهـانه دارند ، و بلد هستند وقتی خــدا بهانه های انها را نمی داند پس مـا چگونه بدانیم.

۱۷ ـ یـا می گـویند ؛ بـا بـودن تو دیدن ، ونگاه من چه ارزشی دارد  سوگند بخـدا چون تو یعنی ترانه ات ، وفنت هست ، خــدا هست.

۱۸ ـ یـا مــثـلا یکی بسمت نـمـاز دعـوت می دهد یکی دیگر در جـواب می گـویـد ؛ مـا چه گـناهی مرتکب شدیم که بخواهیم با نماز خوندن انرا ببخشاییم ، و معذرت بخواهیم.

۱۹ ـ یـا مــثــلا یکی از دیگری احوالش را می پرسد … ان دیگری با مسخره ، وشـوخی می گـوید ؛ نــصــرُ مِــن الـلّـه وخوبـم … این شخص دوم را می توان حـکم کفرش راصادر کرد چــون تلاش می کند ایـه قـران را تغییربدهد.

۲۰ ـ یـا مــثــلا العیاذ بالله می گـویـند ؛ در مـنزل رحـمـان ، شـیـطـان ، ودر مـنـزل شـیـطـان ، رحـمـان ، پیـدا ، ومتولد شده.

۲۱ ـ یـا می گـویـند ؛ از زمانیکه مسلمان شدم گرفتار این مشکلات ، ومصیبتها شدم.

دوستان در پایان تـمام این ۲۱ عـدد گناه ، و حرفها از زبان تولید شده ، و صادر می شوند لـذا باید خیلی تلاش بکنیم تا زبان های خود را در اختیار ، و کنترل خود قرار بدهیم .

نمایش بیشتر

مدیر سایت

پورتال اسلامی تبیین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن