سعدالدين صديقي

* متولد 1347 * دانشجوى دكتراى شريعت (فقه و اصول) * کارشناسی ارشد در رشته فقه و اصول * دیپلم عالی علوم سیاسی * معاونت آموزشی معهد عالی جنوب * عضو شوراى مركزى جماعت دعوت و اصلاح ايران و قائم مقام دبيركل * عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمین
دکمه بازگشت به بالا
بستن