حمایت مالی

نخستین پورتال جامع اهل سنت

حمایت مالی

چگونه می توانم به جامعه اهل سنت کمک کنم؟

سایت تبیین مانند بسیاری از سایت های دیگر اهل سنت، دارای مشکلات مالی جهت تامین هزینه های سایت می باشد.

لذا از تمامی خیرین محترم و طالبان صدقات جاریه ، خواستاریم در این أمر مبارک و صدقه ی باقیه و جاریه ، ما را یاری دهند.

شماره کارت و شماره حساب برای ارسال کمکهای شما خیرین و بزرگواران به قرار زیر است:

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۷۴۵۶۷۰۹۰۵
شماره تماس: ۰۹۱۵۲۱۲۵۶۸۶

بانک ملی ، به نام : محمد امین ریگی.

همچنین می توانید از طریق فرم زیر آنلاین پرداخت کنید!

راهنمای پرداخت:

مبلغ پرداخت: یک مبلغ یه تومان وارد کنید مانند ۵۰۰۰ تومان و یا ۱۰۰۰۰ تومان

نام و نام خانوادگی: اگر نمی خواهید نام خود را وارد کنید می توانید خالی بگذارید

تلفن همراه:  اگر نمی خواهید شماره تلفن خود را وارد کنید می توانید خالی بگذارید

ایمیل:  اگر نمی خواهید ایمیل خود را وارد کنید می توانید خالی بگذارید

توضیحات: یک توضیح در رابطه با پرداخت خود، به عنوان مثال: کمک جهت پیشبرد اهداف سایت

 

تومان