دسته: پاسخ به شبهات

پاسخ به شبهه، روبه کعبه یا آتش؟!

جوابیه ۱ اول به آتئست ها خطاب به جناب آتش پرست!!! آتش پرستان در کامنتی به نسبت رو کردن مسلمانان به کعبه شبهه ای در فضای مجازی ایراد نمودند!!! و در ضمن مذمت این عمل بنا به فکر ممسوخ خود از حکمت رو گردانیدن خودشان به طرف آتش گفته بودند که در سفر راهنمای مسافران […]

آیا اعتقاد به دین و مذهب زائیده فقر و ناداری است؟

یکی از آتئست ها یعنی یکی از منکرین ذات الله متعال (چنانکه در ذیل می آید ) چنین نوشته است. به نوشته بی اساس او و جوابیه علمای دین اسلام دقت فرمایید. نوشته او چنین شروع شده است وقتی جامعه بیشتر درگیر غم نان باشد، اعتقاد به ماوراءالطبیعه و دستی که از غیب خواهد آمد […]

تهمتی بسیار بزرگ بر پیامبر بزرگ اسلام و تهمتی بزرگ بر دین اسلام

تهمتی بسیار بزرگ بر پیامبر بزرگ اسلام و تهمتی بزرگ بر دین اسلام. آیا پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به خاطر هوس رانی با عایشه صدیقه در خردسالی ازدواج کرده است؟؟؟!!! و آیا دین اسلام به چنین ازدواج هایی دستور داده است؟؟؟!!! و آیا تعدد ازواج پیامبرمان بر مبنای هوسرانی بوده است؟؟؟!!! […]

چرا اهانت کنندگان به قرآن و دین اسلام، عذاب داده نمی شوند؟

در جواب دوستانی که سوال می کنند: چرا کسانی که قرآن را آتش می زنند یا علنا با دین الله متعال مخالفت می کنند سنگ نمی شوند یا عذاب داده نمی شوند؟؟؟ طبق تعالیم دین اسلام لازم است به یک نکته توجه داشت و آن اینکه بندگان الله متعال در یک تقسیم دو گروه اند. […]
عنوان 6 از 6« اولین...«23456